Branża chemiczna o korzyściach z łupków

Branża chemiczna o korzyściach z łupków
Podczas tegorocznego spotkania Polish Chemical Forum & Awards Gala, które odbędzie się 26 listopada w warszawskim Sheratonie, głos zabiorą eksperci z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego i energetycznego w Polsce oraz przedstawiciele administracji rządowej z Ministrem Skarbu Państwa na czele. Jednym z wiodących tematów debaty będą perspektywy dla gazu łupkowego w naszym kraju.

Według szacunków ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego, polskie zasoby gazu łupkowego mogą sięgać nawet 750 mld m sześc. Wykorzystanie tego potencjału mogłoby stanowić szansę na rozwój rodzimych zakładów chemicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, jednak w aktualnych warunkach legislacyjno-prawnych intensyfikacja poszukiwań, a następnie eksploatacja ropy i gazu łupkowego stanowią dla przedsiębiorców działających w sektorze wydobywczym niepewne inwestycje. Część ekspertów wskazuje trzy główne obszary, które odpowiadają za obecny stan rzeczy: silny lobbing antyłupkowy w Unii Europejskiej, ograniczony dostęp do technologii oraz skomplikowane procedury w prawie krajowym.

Bariery w rozwoju eksploatacji polskich łupków wymagają obalenia licznych stereotypów poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa o rzeczywistych profitach i zagrożeniach. Podczas warszawskiego spotkania liderzy polskiego przemysłu chemicznego poruszą kwestie związane z polityką energetyczną państwa oraz liberalizacją aktualnie obowiązującego prawa w kontekście uzależnienia Polski od importu gazu z Rosji. Odniosą się również do kwestii aktywności rządu sprzyjających rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego.

W debacie wezmą udział liderzy najważniejszych przedsiębiorstw działających w sektorze chemicznym i petrochemicznym - m.in. Grupy Azoty, Ciech SA oraz Lotos SA. W trzech panelach uczestnicy Forum rozmawiać będą również o efektach konsolidacji polskiej chemii, o aktywności państwa w kontekście rozwoju sektora oraz o bazie surowcowej i potencjale innowacyjnym branży chemicznej.

Dyskusję zakończy wieczorna gala Polish Chemical Awards, na której zostaną przyznane nagrody dla liderów branży chemicznej w Polsce m.in w kategorii inwestycji roku, osobowości roku czy podmiotu finansującego roku.

Organizatorami spotkania są Executive Club oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa. Partnerami wydarzenia są m.in. firmy Ciech, Lotos, Synthos, Grupa Azoty, Enea, PwC, BASF, Bank Gospodarstwa Krajowego, Dow oraz Nord.