Branża chemiczna według Frost & Sullivan

Branża chemiczna według Frost & Sullivan
Produkty ekologiczne w tym biotworzywa, tradycyjne tworzywa sztuczne, a także wysokie zapotrzebowanie na innowacyjne materiały i produkty chemiczne oraz konsolidacja przemysłu, to główne tendencje w rozwoju rynku chemicznego i materiałowego, jakie wymieniają analitycy globalnej firmy Frost & Sullivan.

Najnowsza analiza Frost & Sullivan prezentuje kluczowe perspektywy rozwoju branży chemicznej i materiałowej w 2012 r. i w latach następnych oraz wskazuje nowe możliwości rozwoju w tych sektorach.

„Cztery megatrendy związane z gospodarką opartą na niskiej emisji CO2, a także funkcjonalnością i wydajnością produktów, globalizacją oraz zrównoważonym trybem życia zdominują sektory chemiczny i materiałowy” – piszą analitycy. Zauważają przy tym, że to rynek żywności, mobilność społeczeństwa oraz postęp na rynku budownictwa są podstawą rozwoju, który jest wspierany głównie przez gospodarki krajów rozwijających się.

Według autorów raportu, Chiny, Brazylia i Rosja to najważniejsze rynki dla podmiotów działających w branży budowlanej i produkcyjnej, podczas gdy firmy związane z transportem koncentrują się na Chinach, Brazylii i Indiach.

Szczególnie w Indiach zapotrzebowanie na substancje chemiczne będzie rosło ze względu na ogromny rozwój branż odbiorców końcowych, takich jak np. produkcja samochodów. Oznacza, to, że także zużycie tworzyw sztucznych będzie tam wyprzedzać światową przeciętną. W Chinach rozwój technologii ekologicznych pociągnie za sobą z kolei znaczne inwestycje w branży chemicznej, nawet dla takich rozwiązań jak pojazdy z napędem elektrycznym.

Rynek Europy Zachodniej dla producentów z krajów Unii Europejskiej pozostanie wciąż priorytetowy w odniesieniu do innych regionów. Niemniej jednak Europa skazana jest na stagnację, bądź jedynie minimalny wzrost.

Ameryka Południowa będzie centrum produkcji bioetanolu, natomiast Brazylia będzie kontynuowała jego eksport do krajów ościennych. Zwiększeniu ulegną także poszukiwania złóż ropy i gazu w połączeniu z restrukturyzacją państwowych firm petrochemicznych. Według przewidywań, Brazylia stanie się głównym centrum dostawczym surowców pochodzenia biologicznego. Ponadto ten kraj będzie przeżywał boom w sektorze budowlanym dzięki Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej w 2014 r. oraz Igrzyskom Olimpijskim w 2016 r. Natomiast dostawcy dla sektora spożywczego (żywności i napojów), m.in. mowa tu o dostawcach wody pitnej, a więc i opakowań do jej rozlewu, skierują swoje zainteresowanie w stronę rynków wschodzących: Chin, Indii oraz Brazylii.

Ukierunkowana konsolidacja w branży chemicznej i materiałowej jest nadal jednym z kluczowych trendów ostatnich lat, choć liczba zawartych transakcji będzie mniejsza ze względu na powszechny problem dotyczący zaplecza finansowego. Ogólna prognoza dla wszystkich segmentów gospodarki uwzględnia trwający kryzys zadłużenia w strefie euro oraz wysokie zadłużenie rządu Stanów Zjednoczonych, co będzie nadal spowalniać tempo makroekonomicznego ożywienia rynków oraz liczbę dostępnych inwestycji.

Czytaj więcej: Rynek 830