Branża opakowań rozkwitnie jesienią

Branża opakowań rozkwitnie jesienią
Dla całego sektora spożywczego, w tym także dla branży opakowań do żywności, jesień rozpocznie się bardzo aktywnie - w dn. 21-24 września odbędą się w Poznaniu Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego Pakfood.

Międzynarodowe Targi Poznańskie są organizatorem dwóch spotkań biznesowych dla branży opakowań. W latach nieparzystych organizowane są targi Pakfood, a w latach parzystych Taropak. Jednak tylko podczas targów Pakfood branża opakowań spożywczych ma okazję znakomicie spożytkować potencjał wydarzenia ściśle dedykowanego branży opakowań dla żywności. Odbywające się w tym samym czasie targi Polagra-Tech potęgują szanse biznesowe wystawców.

W strukturze całego rynku opakowań, te dedykowane przemysłowi spożywczemu stanowią ponad 60 proc. Pakfood to miejsce prezentacji światowych trendów techniki pakowania, technologii produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego i ich wzornictwa. Tu odbywają się spotkania i rozmowy o przyszłości sektora opakowań spożywczych oraz forum nowoczesnych rozwiązań obejmujących opakowania, maszyny oraz doradztwo techniczne skierowane do ściśle zorientowanej grupy odbiorców.

Prognozy, które wynikają z danych Euromonitor International, dotyczące wzrostu wartości rynku żywności pakowanej do kwoty 62 mld złotych w tym roku, zobowiązują branżę do szczególnej uwagi i dyscypliny biznesowej. Przedsiębiorcy działający w sektorze produkcji opakowań spożywczych nie mogą pominąć żadnej okazji do tego, aby nie skorzystać z aktualnej koniunktury. Targi Pakfood są szansą na nowe możliwości kooperacji z firmami produkującymi żywność. Atutem zaprezentowania swojej oferty w pawilonach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Poznańskich jest przede wszystkim wyeliminowanie wirtualności relacji w potencjalnym klientem. Spotkanie w cztery oczy z wieloma przedstawicielami firm pozwoli przedsiębiorstwom rzetelnie skonfrontować swoją ofertę z potrzebami rynku, ale również realnie ocenić kontrahenta. Zważywszy, że według opublikowanych na początku roku danych, największy segment w żywności pakowanej stanowi nabiał, który dziś szacowany jest na ok. 16 mld złotych w 2015 roku, to jest o co walczyć. Na targach Pakfood wystawcy mają niepowtarzalną szansę na zdiagnozowanie rynku odbiorców. Wiedza i nawiązane kontakty biznesowe pozwolą podjąć strategiczne i trafne decyzje dotyczące rozwoju firm.

Duże znaczenie ma też fakt, że targom Pakfood odbywają się wspólnie z Międzynarodowymi Targami Technologii Spożywczych Polagra-Tech, a towarzyszyć im będą Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food. Branże technologii spożywczych i opakowań ściśle ze sobą korespondują, a organizacja tych dwóch imprez stwarza kompleksowe wydarzenie, które wspiera proces dywersyfikacji, a jednocześnie optymalizuje koszty i czas zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Dodatkowo targi, które odwiedzają producenci żywności jest kolejną zaletą, która pozytywnie wpływa na efektywność biznesową dla wystawców z branży opakowań.

Pakfood


Poza wspomnianymi targami Polagra-Tech oraz Polagra Food, w tym samym czasie odbędą się Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro, które w tym roku razem z Targami Hotelarstwa Invest Hotel stworzą kompleksową ofertę i wyznaczą nowy punkt odniesienia dla branży pod hasłem "HORECA SPOTyka się w Poznaniu".