Branża tworzyw musi walczyć z zaśmieceniem mórz i oceanów

Branża tworzyw musi walczyć…
Problem zaśmiecania środowiska morskiego musi być pokonany - uznali przedstawiciele branży tworzyw sztucznych na spotkaniu w Dubaju.

Światowy przemysł tworzyw sztucznych ogłosił plan swoich działań w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecania środowiska morskiego.

Przedstawiciele światowego przemysłu tworzyw sztucznych zawitali do Dubaju, aby opracować globalny plan działań w sprawie rozwiązania problemu śmieci w środowisku morskim. Plan ten określa przedsięwzięcia, które zostaną niebawem podjęte i definiuje zakres ich kontroli w przyszłym roku.

Określonych zostało blisko 100 projektów prowadzonych w 32 krajach. Będą one uzupełnieniem różnych działań na poziomie globalnym wspieranych przez wszystkich sygnatariuszy planu.

Mając świadomość, że rozwiązanie problemu śmieci w środowisku morskim wymagać będzie szerokiej współpracy na poziomie globalnym, przemysł tworzyw sztucznych zaprasza zainteresowane strony do przyłączenia się zarówno do tych wyżej wymienionych, jak i wszystkich innych akcji, mających zapobiec zaśmiecaniu środowiska morskiego.

- Spotkanie w Dubaju było istotnym krokiem naprzód uczynionym przez przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych, którzy zaangażowali się w stworzenia globalnego planu działań w sprawie rozwiązania problemu śmieci w środowisku morskim - ocenia Wilfried Haensel, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope i Prezes Zarządu Bayer Material Science dodaje: - Światowy przemysł tworzyw sztucznych jest zdeterminowany, aby wykonać swoją część tego wspólnego zadania, pełniąc przy tym konstruktywną rolę w budowaniu nowego partnerstwa na rzecz znalezienia rozwiązań w zakresie zaśmiecania środowiska morskiego”.

Do tej pory deklarację w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego podpisały 54 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych na świecie.

Deklaracja ta zawiera sześciopunktową strategię działań przemysłu i wzywa do ścisłej współpracy w ramach szerokiego grona zainteresowanych stron w celu znalezienia rozwiązań w sprawie zanieczyszczenia środowiska morskiego.

Przykłady inicjatyw, w które już teraz zaangażowany jest przemysł tworzyw sztucznych to m.in. „Vacances Progres” we Francji, „Keep America Beautiful” w USA, „Cool Seas” w Wielkiej Brytanii oraz „International Beach Cleanup” w RPA. Akcje te będą służyć za katalizator dla kolejnych przedsięwzięć w innych miejscach.

Jedną z aktywności przemysłu prowadzonych w ramach wspólnej deklaracji jest partnerstwo w programie GESAMP (The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection).

GESAMP jest gremium doradczym przy ONZ w zakresie naukowych aspektów ochrony środowiska morskiego. Przemysł tworzyw sztucznych zadeklarował wsparcie wysiłków GESAMP, służące ocenie źródeł pochodzenia i efektów związanych z obecnością w środowisku morskim silnie rozdrobnionych cząstek tworzyw.Anonymous
Anonymous
*.96.51.208

Wysłany: 2011-11-24 20:25:34

zamiast komentarza:Zawsze będzie istniała pewna ilość odpadów, nad którą nie zapanujemy. Wydarzyło się to w Japonii podczas ostatniego tsunami, a odpady wymyte z lądu na setki lat pozostaną w oceanie. Wszystkie produkty o krótkim czasie życia powinny byc wykonywane z polimerów degradowalnych.