Bromowane uniepalniacze pod lupą KE

Bromowane uniepalniacze pod lupą KE
Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie Unii Europejskiej do przeprowadzenia monitoringu występowania w żywności uniepalniaczy bromowanych (BFR). Badania mają potrwać dwa lata i stanowią one odpowiedź na rekomendację Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczącą konieczności zebrania informacji na temat stężenia BFR w żywności.

W dwuletnim okresie zakończonym w październiku 2012 roku grupa robocza EFSA zajmująca się zanieczyszczeniami w żywności opublikowała sześć opinii naukowych dotyczących głównych grup BFR oraz ryzyka dla zdrowia związanego z ich obecnością w pożywieniu.

Według zaleceń KE monitoring powinien objąć związki z następujących grup: polibromowane etery difenylu (PBDE), heksabromocyklododekany (HBCDD), tetrabromobisfenol A i jego pochodne, bromowane fenole i ich pochodne oraz nowo opracowywane uniepalniacze bromowane.

Uniepalniacze bromowane to chemikalia dodawane do wielu produktów w celu zmniejszenia ich palności. Są szeroko używane w branży tworzyw sztucznych, w przemyśle tekstylnym i wyrobach elektronicznych. Wiele z tych związków to trwałe, bioakumulatywne substancje toksyczne dla ludzi i środowiska.