Budowa ślimaka do zastosowania koncentratów barwiących

Budowa ślimaka do zastosowania koncentratów barwiących
Poprawna budowa ślimaka i kontrola temperatury cylindra to cechy, które muszą wypełnić maszyny przetwórcze.

Analiza przepływu wykazuje, że większa część przepływu w ślimaku ma charakter laminarny, po czym następuje zmiana kierunku przepływu w zaworze zwrotnym, dalej w adapterze, dyszy, wlewku, etc. przepływ jest ponownie laminarny. W celu otrzymania optymalnej jakości stopionego tworzywa oraz w celu prawidłowego wymieszania pigmentów i koncentratów barwiących, zalecane jest zastosowanie głowicy mieszającej.

Zadaniem właściwie skonstruowanej głowicy mieszającej nie jest jednak wymieszanie tworzywa poprzez turbulencję - przepływ turbulentny nie jest w ogóle możliwy w przypadku roztopionych polimerów charakteryzujących się dużą lepkością - lecz spowodowanie zmian w kierunku przepływu.
Jeśli chodzi o kontrolę temperatury cylindra, to sposób takiej kontroli temperatury jest określony przez producenta wtryskarki, ale należy tutaj wspomnieć o dwóch czynnikach.

Regulacja temperatury powinna być podzielona na co najmniej trzy strefy, a w pobliżu środka każdej strefy powinna znajdować się termopara. Regulatory temperatury nie zawsze mogą natychmiast wykazać uszkodzoną jedną lub więcej opaskę elementu grzejnego, w związku z czym niektórzy przetwórcy stosują amperomierze umieszczone w każdej strefie w celu wykrycia awarii opasek elementu grzejnego.

Zwykle nie ma potrzeby chłodzenia gardzieli podającej, ale gdy taka zajdzie potrzeba, wówczas przepływ wody powinien być ograniczony do minimum.

Przechłodzenie gardzieli podającej jest jedną z ważniejszych przyczyn zanieczyszczenia czarnymi wtrąceniami. Powstają one w cylindrze pomiędzy pierwszą i drugą strefą ogrzewania w następujący sposób. Oto na termoparę oddziałuje niska temperatura z uwagi na nadmierne schłodzenie, w związku czym system reaguje włączeniem opasek grzewczych. Nie powoduje to żadnych problemów w okolicy pierwszej opaski grzewczej, ale doprowadza do przegrzania i rozkładu tworzywa w strefie poniżej drugiej opaski grzewczej. W celu zredukowania ryzyka powstawania czarnych wtrąceń należy uwzględnić kilka zaleceń. Przede wszystkim chłodzenie gardzieli podającej powinno być ograniczone do temperatury 80-90 st. C.

Wykorzystano materiały firmy DuPont

Czytaj więcej: Technologie 458 Maszyny 480