Bydgoska spalarnia odpadów przygotowuje się do testów

Bydgoska spalarnia odpadów… Spółka Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. poinformowała o zakończeniu montażu kolejnych elementów systemu oczyszczania spalin w powstającym Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Cała instalacja niedługo będzie gotowa do pierwszych testów - mechaniczny sprawdzian instalacji i urządzeń nastąpi w trzecim kwartale br. Jesienią przeprowadzony zostanie próbny rozruch całego procesu technologicznego przetwarzania odpadów w ekoelektrociepłowni.

W zakładach zostały zamontowane silosy na reagenty oraz zbiornik na wodę amoniakalną. Silosy na reagenty będą służyły do magazynowania węgla aktywnego oraz wapna, które będą wykorzystywane w procesie oczyszczania spalin. Z kolei woda amoniakalna magazynowana w nowym zbiorniku ma określone zadanie w systemie oczyszczania spalin, a konkretnie eliminację tlenków azotu już w trakcie procesu spalania. Dzięki wspomnianym reagentom gazy emitowane przez komin do atmosfery nie będą szkodliwe dla środowiska oraz mieszkańców.

Normy emisyjne dla spalin obowiązujące w nowo budowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów są bardzo wymagające i o wiele bardziej restrykcyjne aniżeli obowiązujące w tradycyjnych elektrociepłowniach opalanych węglem.

Spalarnia


- ZTPOK będzie instalacją nowoczesną, spełniającą kryteria najlepszej dostępnej techniki i technologii, bezpieczną dla ludzi i środowiska, a kompletowany właśnie system oczyszczania spalin jest tego najlepszym dowodem – powiedział Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Rozpoczęto już wykonywanie dróg wewnętrznych na terenie ZTPOK, które będą łączyć budynki znajdujące się na terenie Zakładu. Umożliwią m.in. transport odpadów do hali rozładunkowej. Trwa wykonywanie rampy najazdowej, której wysokość wyniesie ok. 8 m. Na całej długości rampy przewidziano zastosowanie systemu elektrycznego podgrzewania nawierzchni w celu zabezpieczenia przed oblodzeniem. Długość drogi i rampy najazdowej do hali wyładunkowej wynosi ok. 375 m.

Spalarnia