Spalarnia odpadów - wiadomości w Plastech

Paliwo i biowęgiel z biomasy?

Nowoczesną technologię toryfikacji biomasy opracowują naukowcy z PŁ. Dzięki niej możliwa będzie produkcja blendów paliwowych, biowęgla jako dodatku do nawozów oraz węgla aktywnego, a także odzyskiwanie produktów ubocznych, które do tej pory zatruwały środowisko.

W kogo uderza chiński miecz?

Według szacunków China Scrap Plastic Association (CSPA), jednej z chińskich organizacji zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych, wielkość importu odpadów tworzyw sztucznych do Chin będzie stanowić w 2018 r. mniej niż 5% poziomu z ubiegłego roku.

PVC - fakty i mity

W świadomości społecznej istnieje ciągle wiele uprzedzeń związanych z PVC, co wynika z braku informacji na temat aktualnego stanu wiedzy.


Rusza kampania przeciwko spalaniu

Fundacja PlasticsEurope przypomina, że spalanie odpadów z tworzyw w piecach domowych jest groźne dla zdrowia i szkodliwe środowiska.

Rafako na konferencji poświęconej

Raciborska spółka była partnerem strategicznym XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji".

Bydgoska spalarnia odpadów

Trwa kompletowanie systemu oczyszczania spalin bydgoskiej ekoelektrociepłowni.

Technologia MCP alternatywą

Technologia firmy Bioelektra Group zapewnia niemal 100-procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów.

Spalarnie rozwiązaniem śmieciowego

Henryk Karcz postuluje stworzenie w Polsce sieci instalacji do termicznej utylizacji odpadów.

Szczecińska spalarnia otrzyma

Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie w wysokości 255 mln zł na budowę spalarni odpadów w Szczecinie.

Poznań inwestuje w spalarnię

Miasto podpisało z firmą SITA Zielona Energia umowę na realizację i eksploatację obiektu o wydajności 210 tys. ton rocznie.

Odzysk energii na przykładzie

35 tys. ton węgla, 35 mld m3 gazu naturalnego lub 25 tys. ton oleju napędowego powstaje każdego roku w Wiedniu na skutek działania spalarni odpadów tworzyw sztucznych. To ogromny zysk dla mieszkańców austriackiej stolicy.

Wpływ różnych strategii odzysku

Raport Denkstatt i PlasticsEurope pokazuje, że dyrektywy unijne w zakresie wpływu odzysku na emisję gazów cieplarnianych nie sprawdzają się.

Recykling i odzysk zmniejszają

Korzystny wpływ recyklingu i odzysku odpadów na ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych to jeden z wniosków płynących z raportu przygotowanego przez austriacką agencję Denkstatt oraz stowarzyszenie PlasticsEurope.

Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu

Rocznie we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej oraz dodatkowo w Norwegii i Szwajcarii poddaje się odzyskowi energii 7,2 miliona ton, czyli 29,2 proc. pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych.

Trzy sposoby walki z odpadami:

Oczywistym jest, że odpady pozostają zawsze i to niezależnie od tego jaki materiał został zastosowany, jak bardzo użytkownik stara się ograniczać ich ilość oraz czy zwraca je do ponownego wykorzystania. Niemniej jednak istnieje szereg sposobów, by te ilości zmniejszyć.