Bydgoskie spotkanie nauki z przemysłem

Bydgoskie spotkanie nauki z przemysłem
W dn. 12 lutego Bydgoski Klaster Przemysłowy organizuje spotkanie pn. "Perspektywy rozwoju współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z branżą narzędziowo-przetwórczą". Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30 w budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,ul. Kopernika 1).

W programie spotkania przewidziano część ogólną, w czasie której gości przywita prof. Sławomir Kaczmarek, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UKW, a następnie perspektywy współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki z branżą narzędziowo-przetwórczą przedstawi dr hab. inż. Marek Macko, prodziekan ds. nauki.

W dalszej części spotkania przetwórcy zapoznają się z ofertą kilku pracowni - Laboratorium Badawczego Mikotoksyn, Laboratorium Katedry Inżynierii Materiałowej, Laboratorium Katedry Chemii i Technologii Poliuretanów oraz Laboratorium Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt do 10 lutego drogą mailową: biuro@klaster.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 585 91 52. Uczelnia oferuje bezpłatne miejsca parkingowe na parkingu przy ul. Kopernika 1.