CHEP, Unilever i Biedronka prezentują wyniki programu Lean&Green

CHEP, Unilever i Biedronka…

Wobec postępujących zmian klimatycznych wiele firm na świecie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w sposób poddający się weryfikacji
i  systemowej analizie. Taki też jest cel programu Lean&Green zrzeszającego ponad 600 firm w 14 krajach w Europie - budować platformę współpracy, dokonywać
oceny, analizować i nagradzać działania proekologiczne członków w oparciu o usystematyzowane i przejrzyste kryteria.

Dostawca rozwiązań logistycznych - firma CHEP wspólnie z siecią Biedronka - największą  firmą handlową w kraju oraz firmą Unilever - światowym gigantem sektora FMCG, jako członkowie i pierwsi uczestnicy programu w Polsce zaprezentowali wyniki swojej rocznej współpracy w ramach Lean&Green podczas Webinaru, który odbył się 20 października.

Punktem wyjścia dla współpracy było zdefiniowanie synergii w sieciach dystrybucyjnych partnerów. Dzięki kompleksowej analizie danych nt. milionów ruchów paletowych na terenie Polski firma CHEP optymalizuje, skraca i proponuje współdzielenie tras przewozowych między podmiotami. Firmy mogą też planować pełne wykorzystywanie przestrzeni ładunkowej w samochodach dostawczych - bez "pustych przebiegów" i marnującego się miejsca. Ograniczanie nadmiarowych kilometrów w sposób bezpośredni przekłada się na ograniczoną emisję CO2 i jest doskonałym przykładem na pogodzenie pro-ekologicznych rozwiązań z rentownością biznesową.

Promowana przez Unilever wizja zrównoważonego stylu życia dla każdego determinuje  szereg działań na rzecz ograniczenia emisji CO2. Porównując lata 2020 i 2021 -  firma osiągnęła 15% redukcję w obszarze dystrybucji. W ramach samej tylko współpracy z CHEP (wykorzystywanie wspólnych centrów serwisowych, pooling palet) Unilever zmniejszył emisję dwutlenku węgla o 2 462 013 kg, oszczędzając 14,000 nadmiarowych kilometrów.

- Dla naszej firmy program oznacz nowe możliwości współpracy z partnerami - mówi Jerzy Glinkowski, Head of Supply Chain Poland and Baltics, Unilever. - Poprzez wspólne inicjatywy jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania konsumentów dotyczące jak największej redukcji  śladu węglowego końcowego produktu. Działania zmierzające do znacznej redukcji emisji CO2 to wymierne korzyści dla planety, obniżenie kosztów w ramach naszej działalności, a także aspekt przewagi konkurencyjnej.

Struktura logistyczna sieci Biedronka składa się z ponad 1200 naczep, pokonujących rocznie ponad 152 miliony kilometrów, co wiąże się z emisją CO2 na poziomie ok. 100 tys. ton. Taka skala działalności nadaje proekologicznym inicjatywom sieci szczególnej wagi. W kontekście założonej na pierwszym poziomie programu Lean&Green 20% redukcji emisji CO2 oznacza to realne korzyści środowiskowe. Największą, bo aż 250-procentową dynamikę wzrostową (lata 2020-2021) w generowanych oszczędnościach środowiskowych odnotowano w obszarze tzw. backhaulingu (ponowne zapełnianie przestrzeni ładunkowej samochodów powracających). Obecne wspólne wysiłki przy optymalizowaniu procesów załadunkowych w ramach współpracy z CHEP zaowocowało ograniczeniem emisji CO2 o 70.8 ton oraz zredukowaniem pustych przebiegów o 53,000 km.

chep

- W CHEP uważamy, że naszą misją jest budowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw pozytywnie oddziałujących na środowisko naturalne - twierdzi Izabella Maczkowska-Ciborowska - Dyrektor Generalna na Polskę i kraje bałtyckie, CHEP. Jako pionier gospodarki o obiegu zamkniętym i jeden największych operatów logistycznych  firma ustanowiła cel ograniczenia emisji CO2 o 20% w perspektywie roku 2023 w ramach projektu Lean&Green. Z punktu widzenia modelu biznesowego CHEP realizacja założeń Lean&Green przebiega głównie na polu dostawy i odbioru nośników. Stworzony na rzecz programu plan działań to przede wszystkim doskonalenie wspólnego łańcucha dostaw, a więc usprawnianie dostaw i odbiorów właśnie. Strategiczny wkład w tę optymalizację stanowią projekty związane z otwieraniem, ale i relokacją obecnych Centrów Serwisowych. To także współpraca z kluczowymi klientami przy odbiorze i inspekcji palet oraz współpraca transportowa i ciągłe dążenie do 100%  wypełnienia samochodów.

- Optymalizacja procesów logistycznych we współpracy z naszymi partnerami pozwala na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla - mówi Lucyna Bartuzi, menedżer ds. procesów logistycznych sieci Biedronka. Odnotowane przez nasze firmy osiągnięcia prowadzą do minimalizowania wpływu działalności transportowej na środowisko, a wszystko to jest możliwe dzięki wzajemnemu zaufaniu i dzieleniu się wiedzą.