Ceny surowców obniżyły zyski Grupy Suwary

Na wyniki bieżącego roku wpływ miała również sytuacja na rynkach wschodnich. Znaczne ograniczenie popytu na tych rynkach spowodowało ograniczenie zamówień ze strony klientów Grupy. Szczególnie dotkliwie odczuła to spółka Kartpol Group, w której redukcja zamówień z docelowym przeznaczeniem na rynki wschodnie wyniosła w trzecim kwartale prawie 30 proc.

Na wyniki operacyjne w bieżącym roku obrotowym wpływ miały dwa rodzaje czynników. Na poziom przychodów wpłynęło istotne ograniczenie popytu na rynkach wschodnich dla klientów Grupy oraz niekorzystne warunki pogodowe w okresie zimowym (zmniejszanie zapotrzebowania na opakowania do płynów do spryskiwaczy, drugi rok z rzędu). Na poziom kosztów wpływ miał m.in. wzrost funduszu wynagrodzeń, odpisów amortyzacyjnych oraz podatków i opłat.

Czynniki kosztowe związane są głownie z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego. Dla spółki Suwary Tech, która rozpoczęła produkcję w 3Q ubiegłego roku obrotowego, I etap inwestycji został zakończony w maju i czerwcu br. - uruchomione zostały kolejne dwie linie do produkcji opakowań w technologii rozdmuchu. Pełną moc produkcyjną linie osiągnęły w czerwcu i lipcu br.

- Wyniki Grupy, a w szczególności planowy, stabilny rozwój wszystkich spółek, dają nam powód aby potwierdzić że cel ogłoszonej w 2009 r. przez Spółkę strategii - czterokrotnego wzrostu EBITDA - zostanie w roku obrotowym 2016/2017 osiągnięty - konkluduje Kuskowski. - Pierwsze podwojenie EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży zostało zrealizowane do końca 2012 r.

Suwary SA to znaczący polski producent opakowań z tworzyw sztucznych i akcesoriów samochodowych. Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od września 2009 roku spółka Suwary SA. jest częścią grupy kapitałowej Wentworth z siedzibą w Stoney Creek w Kanadzie. Od 2010 spółka tworzy Grupę Kapitałową Suwary, w której skład wchodzą: Kartpol Group Sp. z o.o., Suwary Tech Sp. z o.o., Suwary Development Sp. z o.o.rupa działa w Polsce od 1998 r.