Coke Live Music Festival: zebrano 70 tys. opakowań

Coke Live Music Festival: zebrano 70 tys. opakowań
Zakończyła się siódma edycja Coke Live Music Festival. Już po raz czwarty festiwalowi towarzyszyła akcja ekologiczna pod hasłem „nie zatrzymuj, przetwarzaj”. Zachęcała do segregacji odpadów oraz recyklingu.

Prowadzona przez firmę Coca-Cola, przy współpracy z organizacją odzysku Rekopol oraz fundacją Recal, akcja stała się już stałym elementem Coke Live Music Festival. W jej ramach zebrano 70 tys. tworzywowych i papierowych kubków po napojach. Następnie wymieniono je na nagrody wykonane w 50 proc. z przetworzonych butelek PET. Za przyniesienie 50 kubków otrzymywano torbę, za 40 koszulkę lub piłkę do piłki nożnej, 30 kubków było nagradzane czapeczką, a 20 smyczą.

- Wszystkie zużyte kubki trafiły do recyklingu, a Coke Live Music Festival jest jednym z najczystszych festiwali w Polsce. Inicjatywa „nie zatrzymuj, przetwarzaj” to nie jednostkowy przykład działań proekologicznych podejmowanych przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce, a element rozbudowanej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – ocenia Beata Ptaszyńska-Jedynak z Coca-Cola Poland Services.

Coke  Live Music Festival


W ramach strategii CSR, firmy systemu Coca-Cola starają się zminimalizować swój wpływ na środowisko, skupiając się na takich obszarach jak ochrona zasobów wodnych, zarządzanie energią, ochrona klimatu oraz recykling i jego promocja.

Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań.

W latach 2001-2011 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 38 proc., a aż 95 proc. wytwarzanych odpadów produkcyjnych poddawane jest recyklingowi.

Od wielu lat stopniowo zmniejszana jest waga butelek PET oraz redukowana waga nakrętek. Dla przykładu w 2010 r. ograniczono wagę opakowań, w zależności od ich typu, od 3 proc. do 19 proc., a także zmniejszono wagę dwóch rodzajów nakrętek odpowiednio o 13 proc.
i 22 proc. W ten sposób ograniczana jest ilość zużywanych tworzyw sztucznych.

W 2011 wprowadzono na rynek naturalną wodę mineralną Kroplę Beskidu w nowej butelce zawierającej o 20 proc. mniej tworzywa. Wprowadzone zostały również nowe nakrętki do butelek PET Kropla Beskidu. Waga nakrętki spadła o 0,5 g.