Członkowie Parlamentu Europejskiego wspierają folie biodegradowalne w rolnictwie

Członkowie Parlamentu Europejskiego… 13 lipca br. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego (IMCO) przyjęła sprawozdanie dotyczące rozporządzenia w sprawie nawozów. W raporcie komisja IMCO uznaje innowacyjny potencjał folii biodegradowalnych, będących alternatywą dla tradycyjnych materiałów stosowanych do ściółkowania gleby pod uprawy. Raport podkreśla, iż folie biodegradowalne zapewniają pozytywne efekty agronomiczne.

Europejskie stowarzyszenie przetwórców biotworzyw European Bioplastics (EUBP) z zadowoleniem przyjęło poparcie tej nowoczesnej i skutecznej praktyki rolniczej przez członków komisji IMCO oraz komitetów: Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (AGRI) oraz Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Biodegradowalne folie do ściółkowania gleby, dostępne na rynku od ponad 15 lat, spełniają wysokie oczekiwania europejskich producentów warzyw i owoców. Folie i agrowłókniny odgrywają zasadniczą rolę w nowoczesnym rolnictwie ponieważ, jak wspomniano, zapewniają pozytywne efekty agronomiczne, takie jak: zwiększenie wydajności, poprawa jakości upraw, kontrola chwastów oraz ograniczenie nawadniania i stosowania pestycydów. Dodatkowo mogą być one pozostawiane na polu, co ma znaczny wpływ na ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych w rolnictwie.

Uwzględnienie folii biodegradowalnych w rozporządzeniu w sprawie nawozów, nawiązujące do przyszłej normy europejskiej dotyczącej biodegradacji folii z tworzyw sztucznych w glebie, pomoże zharmonizować przepisy obowiązujące w państwach członkowskich UE. Norma ma być opublikowana pod koniec br. roku, będzie ona zawierać m. in. wymóg pełnej biodegradacji folii w ciągu 24 miesięcy.

Źródło: European Bioplastics

Zdjęcie: Depositphotos