Czyszczenie i konserwacja form do produkcji preform PET

Czyszczenie i konserwacja… Konserwacja i czyszczenie form do produkcji preform PET jest ważną częścią procesu produkcyjnego w celu utrzymania jakości wypraski, minimalizacji wad wyprasek. Przy produkcji z tworzywa PET jakość ma kluczowe znaczenie, w związku z tym formy nie mogą pozostawać w procesie produkcyjnym bez rutynowego czyszczenia.

Z jakim problemem spotykają się producenci preform PET?
W formach do produkcji preform gromadzą się osady z wtryskiwanego tworzywa. W odpowietrznikach form również gromadzi się kurz i zanieczyszczenia. W zasadzie im więcej nieprzerwanych cykli produkcyjnych, tym szybciej powstają zabrudzenia. Jeśli nie zostaną one szybko usunięte, prowadzą do skaz i niechcianych przebłyszczeń na produkcie końcowym, tworząc więcej odrzutów i przyczyniając się do skróconej żywotności narzędzia.

A co, jeśli formy muszą być czyszczone w temperaturze roboczej, gdy są nadal zainstalowane w prasie?
Najczęściej proces produkcyjny wymaga, aby urządzenia pracowały nieustannie. Każde zatrzymanie produkcji oraz wydłużający się proces czyszczenia form prowadzi do strat. Tradycyjne metody czyszczenia często obejmują kompilację środków chemicznych (rozpuszczalników), środków mechanicznych i kąpieli ultradźwiękowej. W takim przypadku prasy muszą być wyłączone, natomiast formy usunięte i zdemontowane. Następnie formy są namaczane w chemikaliach, spłukiwane wodą i osuszane, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania zacieków. Po czyszczeniu formy są ponownie instalowane i przywracane do temperatury roboczej. Jest to bardzo pracochłonny i czasochłonny proces.

Jak może czyszczenie suchym lodem zminimalizować zatem przestoje?
Proces czyszczenia suchym lodem jest procesem suchym i nieściernym, dlatego można go wykonać bez konieczności demontażu urządzeń, na gorących powierzchniach (nie wymaga schłodzenia), jak i przy podłączonym zasilaniu elektrycznym oraz bez obawy zniszczenia delikatnych podzespołów. Czyszczenie suchym lodem jest bezpieczne i nietoksyczne, dzięki czemu eliminuje narażenie pracowników na szkodliwe chemiczne środki czyszczące.

Na czym polega czyszczenie suchym lodem znane również jako piaskowanie lodem?
Czyszczenie suchym lodem to proces gdzie zanieczyszczenia usuwane są przy użyciu dwutlenku węgla w stanie stałym. Metoda w swoim działaniu jest bardzo podobna do tradycyjnego piaskowania. Istotną różnicą jest zastosowane medium. W technologii czyszczenia suchym lodem jest nim dwutlenek węgla, który wydmuchiwany strumieniem sprężonego powietrza usuwa zanieczyszczenie z powierzchni. W odróżnieniu od innych metod, dwutlenek węgla po zetknięciu z czyszczoną powierzchnią natychmiast sublimuje, zmieniając swój stan skupienia z ciała stałego w gaz. Nie tworzy żadnych pozostałości, np. w postaci pyłu, wody czy detergentów, które należy w odpowiedni sposób utylizować.

czyszczenie form


Czytaj więcej:
Cold Jet to światowy lider w technologii
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Cold Jet to światowy lider w technologii czyszczenia suchym lodem i produkcji suchego lodu, opracowujący niezawodne systemy czyszczenia, które znajdują zastosowanie w każdej branży

Polska