Czyszczenie maszyn do przetwórstwa tworzyw

Czyszczenie maszyn do przetwórstwa tworzyw
Duże maszyny wykorzystywane wcześniej do przetwórstwa ABS lub poliwęglanów mogą wymagać zastosowania specjalnych metod czyszczenia.

Te metody stosowane przy czyszczeniu dużych maszyn przetwórczych to m.in. czyszczenie za pomocą HDPE (najlepiej odmianą wtryskową), czyszczenie za pomocą tworzywa oraz czyszczenie za pomocą akrylu.

Zespół uplastyczniający wtryskarki zawierający tworzywo wrażliwe na temperaturę, takie jak poliacetal, polichlorek winylu lub tworzywo o temperaturze przetwarzania wyższej niż analogiczna temperatura poliamidu, powinien zostać przeczyszczony polietylenem o dużej gęstości lub polistyrenem. Podczas ostatecznego czyszczenia za pomocą HDPE temperatura cylindra powinna być ustawiona tak, jak dla konkretnego typu tworzywa.

Typowa procedura rozruchowa obejmuje kilka podstawowych zachowań.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy zasuwa otworu podającego w leju jest zamknięta. Temperaturę cylindra trzeba ustawić na 10 st. C poniżej minimalnej temperatury przetwarzania, zaś dyszę wyregulować na temperaturę roboczą. Konieczne jest doprowadzenie do sytuacji, by ciepło wnikało przez co najmniej 20 minut. Temperatury w cylindrze powinna się podnieść do poziomów roboczych. W dalszej kolejności trzeba sprawdzić, czy dysza ma prawidłową temperaturę oraz spróbować obrócić ślimak małymi skokami. Jeżeli ślimak nie daje się poruszyć, to należy wydłużyć czas oddziaływania ciepła.

W momencie, gdy ślimak zacznie się obracać trzeba na chwilę otworzyć, a następnie zamknąć zasuwę otworu podającego w leju. Nie może się tez obejść bez sprawdzenia obciążenia napędu ślimaka i podniesienia temperaturę tylnej strefy cylindra jeżeli jest ono zbyt wysokie. W tym czasie dysza musi być otwarta.

Dalsze kroki przewidują otworzenia zasuwy otworu podającego i ustawienie ślimaka w położeniu przednim. Potrzebne jest też wytłoczenie stopionego tworzywa przez obrót ślimakiem i podniesienie temperatury w strefie przedniej jeżeli widoczne są z w nim nieroztopione cząsteczki.

W końcowej fazie należy tak wyregulować skok ślimaka, by w przybliżeniu odpowiadał on porcji wtryskiwanego tworzywa. W tym celu obowiązkowe jest wykonanie kilku wtrysków w przybliżonym czasie trwania całego cyklu. Proces czyszczenia powtarza się przez 10 minut, a następnie sprawdza temperaturę stopionego tworzywa za pomocą pirometru igłowego. Wszystkie temperatury w cylindrze trzeba wyregulować tak, by uzyskać zalecaną temperaturę stopionego tworzywa. Procedurę tę należy powtarzać zawsze gdy wprowadzone zostaną znaczne zmiany procesu przetwórstwa.

Zakończenie działania czyszczącego obejmuje przesunięcie do przodu zespołu wtryskowego. Pracę trzeba tu rozpocząć przy niskiej prędkości i niskim ciśnieniu wtrysku - z wyjątkiem sytuacji gdy krótki wtrysk utrudniałby uwalnianie wypraski - i tak wyregulować parametry przetwórstwa, by uzyskać najlepszy wygląd części, czyli maksymalną masę wtrysku. Zazwyczaj konieczne jest zastosowanie szybkiego napełniania.