Darmowy webinar dotyczący technologii SAF

Darmowy webinar dotyczący…

Zaletą metody druku 3D SAF, czyli technologii druku 3D stworzonej do produkcji seryjnej, jest możliwość wykorzystania tej technologii w przemyśle do wydajnej produkcji części końcowych na dużą skalę. Jest to najważniejsza funkcja systemu do druku 3D Stratasys H Series, opracowanego, by zaradzić niedoskonałościom już istniejących rozwiązań w dziedzinie drukowania 3D, które nie gwarantują opłacalnej produkcji seryjnej.

Technologia SAF osiąga te cele poprzez zastosowanie innego, nowego podejścia do drukowania PBF. Wykorzystuje ona sprawdzone, przemysłowe głowice natryskujące lepiszcze oraz innowacyjną metodologię zarządzania proszkiem. Wykorzystanie jednego fluidu oraz unikalnego systemu zarządzania czasem i temperaturą pozwalają technologii SAF wytwarzać dokładnie odwzorowane części przy konkurencyjnych kosztach.

Podczas darmowego webinarium, które odbędzie się 28 kwietnia br., o godz. 11:00, przybliżony zostanie system Stratasys H350 oraz technologia SAF, a także przedstawione zostaną szczegóły dotyczące całego procesu druku. W trakcie webinara będzie można również uzyskać także odpowiedzi na pytania jakie są przewagi technologii SAF i czy rzeczywiście może być wykorzystywana jako alternatywa dla wtrysku. Na koniec będzie tez mowa o planach i zapowiedziach dotyczących rozszerzenia możliwości systemu H350 w najbliższej przyszłości.

h350-4

Czym wyróżnia się technologia druku SAF i jakie są zalety druku addytywnego wykorzystującego tę technologię?

Jednolita kontrola temperatury w całej komorze roboczej.

Jeśli mowa o spójności produkcji, niezależnie od tego czy drukowany projekt składa się z kilku czy setek części, wymaga maksymalnie dopracowanego i niezmiennego procesu druku. Technologia SAF zapewnia jednolitą temperaturę wewnątrz całej drukarki. Dzięki temu procesowi możemy otrzymać spójne i powtarzalne wydruki. Wynika to z dopracowywanych i rozwijanych przez firmę Stratasys na przestrzeni lat rozwiązań technologicznych druku 3D do zastosowań w przemyśle. Spoiwo o wysokiej zdolności absorpcyjnej to fluid pochłaniający podczerwień, które łączy cząsteczki proszku do wytworzenia elementu części.

Przemysłowe głowice.

Technologia SAF wykorzystuje głowice piezoelektryczne, które sprawdziły się w różnych środowiskach przemysłowych i zastosowaniach takich jak tworzenie nadruków na płytkach ceramicznych, gdzie głowice są stosowane w bardzo intensywnych cyklach i trudnych środowiskach. Ta sprawdzona konstrukcja daje długotrwałą wydajność i odpowiednio niższe koszty, przy niemal zerowych przerwach w produkcji. Głowice te są w stanie funkcjonować w środowiskach o wysokiej temperaturze, jak te konieczne do łączenia polimerów o wyższych temperaturach topienia.

Wydajne zarządzanie proszkiem

Zarządzanie proszkiem i jego dystrybucja wewnątrz drukarki ma bezpośrednie przełożenie na wydajność i jakość produkowanych części. Technologia SAF obejmuje system zarządzania proszkiem Big Wave, który równomiernie dostarcza proszek na całą warstwę, co zapobiega powstawaniu "cienkich" obszarów, których obecność może z kolei prowadzić do przegrzewania. Technologia Big Wave szybko recyrkuluje wszelki nadmiarowy proszek z powrotem do podajnika. Szybka recyrkulacja znacznie zmniejsza ekspozycję proszku na ciepło, dzięki czemu ten traci mniej właściwości (co z kolei wpływa na mechaniczne i termiczne właściwości polimerów), a zatem nie trzeba dodawać nowego proszku w kolejnym spajaniu warstwy, co prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Technologia SAF jest nowatorską metodą druku 3D. Różni się w sposób znaczący od typowych metod produkcji addytywnej, co jednak nie oznacza, że jest skomplikowanym procesem, czy też trudnym w obsłudze rozwiązaniem.

Poniższe mini Q&A pomoże w znaczącym stopniu poznać lepiej technologię drukarek Stratasys H Series, która przedstawiona zostanie szerzej podczas darmowego webinara.

h350-5


Co właściwie kryje się pod pojęciem „technologia SAF”?

Selective Absorption Fusion (SAF) to technologia drukowania 3D, na której opiera się platforma produkcyjna Stratasys H Series. SAF to jedna z technologii proszkowego druku 3D zdefiniowanych przez ASTM. Technologia SAF wykorzystuje lepiszcze pochłaniające podczerwień. Fluid ten jest selektywnie umieszczany tam, gdzie jest potrzebny do wytworzenia kształtu części w danej warstwie. Kiedy fluid jest wystawiany na działanie lamp z światłem podczerwonym, podgrzewa się do temperatury wyższej niż temperatura otaczającego go materiału. To pozwala „selektywnie” łączyć cząsteczki proszku, bez spiekania materiału przylegającego, który pełni rolę materiału podporowego.

Czym technologia SAF różni się od innych technologii drukowania wykorzystujących spiekanie sproszkowanego materiału?

Główna różnica polega na liczbie wykorzystywanych fluidów oraz na tym, w jaki sposób jest rozprowadzany, podgrzewany i łączony proszek polimerowy. Technologia SAF pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu szczegółowości i wymaga tylko jednego fluidu o wysokiej zdolności absorpcyjnej. Unikalny sposób zarządzania proszkiem technologii SAF dostarcza ilość proszku dostateczną, by pokryć kolejną warstwę w całości, nawet przy drukowaniu dużych, przekrojowych płaszczyzn. System dostarczania proszku w maksymalny sposób ogranicza utratę właściwości materiału na skutek wystawiania go na działanie wysokiej temperatury. Dzięki czemu niespieczony proszek może zostać wykorzystany do kolejnego procesu.

h350-1


Jakie są główne elementy procesu drukowania przy użyciu technologii SAF?

Technologia SAF wykorzystuje te same kroki procesowe, co inne drukarki wykorzystujące proszki poliamidowe.

  •  Do drukarki wprowadza się pliki CAD, ustawia parametry druku i pozycjonuje w komorze roboczej. Kiedy drukowanie części zostanie zakończone, części są osadzane w „spieku” – w bryle niespieczonego materiału.
  • Po wydrukowaniu „spiek” jest usuwany z drukarki, do ostygnięcia. Po ostygnięciu należy wydobyć wydrukowane części.
  • Części mogą być następnie, zależnie od potrzeb, wykorzystane do użytku lub poddane dalszej obróbce np. w celu uzyskania wysokiej gładkości powierzchni.

Więcej informacji o tej rewolucyjnej technologii druku 3D będzie można znaleźć na  darmowym webinarium, które poprowadzi ekspert ds. druku 3D od ponad 10 lat specjalizujący się w technologiach druku addytywnego.

h350-1234

Reportaże

Forum