Dobre wyniki wstępne Grupy Ergis za 2016 rok

Dobre wyniki wstępne Grupy Ergis za 2016 rok
Zgodnie z wynikami wstępnymi za 2016 rok Grupa Ergis zanotowała rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży, sięgające 696,2 mln zł (wzrost o 3,1 proc.). Wynik operacyjny w 2016 roku wyniósł 35,4 mln zł (wzrost o 17 proc.), EBITDA blisko 60 mln zł (wzrost o 9,6 proc.) a wynik netto sięgnął 23,9 mln zł (wobec straty w wysokości 16,5 mln zł rok wcześniej, związanej z odpisem dokonanym w IV kwartale 2015 roku).

Wynik ten jest związany ze wzrostem o 26 proc. wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis. W segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o 4,2 proc. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13,3 proc., a opakowań drukowanych o 7,2 proc. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa prowadzi budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis, w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.

Rekordowy w historii Grupy poziom przychodów ze sprzedaży, 696,2 mln zł (wzrost o 3,1 proc. w stosunku do 2015 roku), wynikał przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży w największej grupie produktowej Grupy – opakowaniach przemysłowych, w tym o 26-proc. wzrost sprzedaży folii nanoERGIS oraz o 22-proc. wzrost sprzedaży taśm PET. Na uwagę zasługuje także wzrost w grupie folii miękkich PVC (o 13,3 proc.), będący głównie wynikiem zwiększenia sprzedaży folii izolacyjnych oraz dekoracyjnych.

Przedstawione wstępne wyniki za rok 2016 pokazują istotny wzrost w porównaniu do wyników w roku 2015 także po uwzględnieniu faktu, że zysk brutto i netto w 2015 roku był pomniejszony o odpis aktualizacyjny w wysokości 45,8 mln zł, dokonany w IV kw. 2015r., w związku z rozpoczętą fuzją dwóch spółek niemieckich.

- Wstępne wyniki za 2016 rok oceniam jako bardzo dobre - powiedział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA. - Do ich wypracowania przyczynił się dalszy wzrost sprzedaży naszego najbardziej innowacyjnego produktu - folii nanoErgis, a także rozwój sprzedaży taśm PET i folii miękkich PVC. Pozytywny wpływ na wyniki miały też efekty przeprowadzonej w 2015 roku restrukturyzacji działalności w Niemczech. Obserwując rosnące zainteresowanie klientów wielowarstwową folią nanoErgis, pod koniec minionego roku rozpoczęliśmy prace zmierzające do uruchomienia kolejnej linii do produkcji tej folii w naszym zakładzie w Oławie. Planujemy jej uruchomienie w drugim półroczu 2017 roku.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska