Dość czekania na pieniądze

Dość czekania na pieniądze
Przedsiębiorcy tracą cierpliwość i nie chcą bezczynnie czekać na otrzymanie należnych im płatności. To wynik badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Bibby Financial Services.

Badanie Bibby MSP Index jest autorskim projektem badawczym polskiego oddziału Bibby Financial Services, specjalizującej się w finansowaniu sektora MSP. Obok diagnozy nastrojów polskiego sektora MSP bada szereg zagadnień związanych z działaniem polskich przedsiębiorstw, takich jak bariery funkcjonowania, współpraca z instytucjami finansowymi, działalność eksportowa czy zjawisko opóźnień w płatnościach. Badanie prowadzone jest dwa razy w roku.

Czwarta edycja ankiety przynosi zmianę postaw polskich przedsiębiorców. Spada tolerancja firm dla opóźniających się płatności.

Problemy z opóźnionymi płatnościami zadeklarowało 75 proc. ankietowanych firm, a 44 proc. z nich oceniło, że w ostatnim półroczu ich kontrahenci płacili gorzej niż sześć miesięcy temu. Wyniki sondażu przynoszą jednocześnie zmianę postaw wśród prowadzących biznes wobec opóźnień w płatnościach. W porównaniu do kwietniowej edycji badania do 24 proc. wzrosła liczba firm kwalifikująca już siedmiodniowe opóźnienie jako impuls do podjęcia działań w celu odzyskania płatności. Daje to wzrost o 15 punktów procentowych. Opóźnienia 14-dniowe motywują do działania 26 proc. badanych czyli o 8 punktów więcej niż w poprzednim sondażu.

Zmiany w podejściu do przestrzegania terminów płatności faktur wpłynęły również znacząco na korektę postaw w działaniach firm zmierzających do odzyskania swoich pieniędzy. Coraz mniej czeka do momentu utraty płynności. W kwietniu taka wizja była impulsem do działania dla 31,1 proc. badanych. W październiku na moment utraty płynności finansowej czekało mniej, bo 25,8 proc. firm.

- Polscy przedsiębiorcy przestają tolerować notoryczne opóźnienia w płatnościach. To dobry znak na przyszłość, pozwalający mieć nadzieję, że przyzwolenie na tego typu praktyki będzie się zmniejszać. Z naszego sondażu wiemy, że dochodzenie swoich należności polega głównie na przypominaniu o zaległościach - mówi Krzysztof Kuniewicz, dyrektor polskiego oddziału Bibby Financial Services. - Nadal mało firm przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa przy zawieraniu transakcji. Potwierdzanie sald, protokołów odbioru czy monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów stosowane jest przez mniejszość firm. Warto także mieć na uwadze, że na rynku dostępne są nowoczesne produkty finansowe takie jak faktoring, które zapewnią nie tylko płynność finansową i poprawę struktury wiekowej należności, ale także pomagają zwiększyć sprzedaż i dają profesjonalne wsparcie administracyjne w zarządzaniu należnościami.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska


Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Frohe_

Tampodruk wymagania? 2018-04-13

Reportaże