Drzewko za Butelkę: zebrano 2,8 mln sztuk opakowań PET

Drzewko za Butelkę: zebrano 2,8 mln sztuk opakowań PET
Zakończyła się dziesiąta edycja akcji ekologicznej „Drzewko za Butelkę”, dzięki której nasz kraj jest czystszy o 2 813 741 zużytych butelek PET i bogatszy o 3 113 drzewek.

Tegoroczne „Drzewko za Butelkę" trwało od marca do końca maja. W akcji uczestniczyło ok. 22 tys. dzieci i młodzieży z dziewięciu miejscowości: Bydgoszczy, Miszewa k. Gdańska, Włocławka, Tarnowa, Nowej Sarzyny, Puław, Brzegu Dolnego, Konina i Warszawy.

Najwięcej butelek, bo aż 637 565 szt. udało się zebrać w Nowej Sarzynie, a najlepszym zbieraczem butelek tegorocznej edycji został Arkadiusz Grądziel ze Szkoły Podstawowej w Gołębiu, który zgromadził 46 453 sztuk niepotrzebnych opakowań. Jeśli założymy, że akcja trwała ok. 90 dni, to młody chłopak zbierał średnio 516 butelek PET w ciągu dnia. Brawa za wytrwałość.

W zamian za zebrane opakowania młodzi ekolodzy otrzymali od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych sadzonki drzew i krzewów, które następnie sadzili wokół swoich placówek szkolnych.

Drzewko za Butelkę 2012


- Uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, ponieważ akcja ta uświadamia wszystkim jak ważna jest właściwa gospodarka odpadami. Dzieci uczą się istotnych zachowań proekologicznych. Oprócz tego, jest to świetna zabawa i rywalizacja, która zostaje zawsze nagradzana w postaci upominków, dyplomów i dofinansowania do wycieczek szkolnych – tłumaczy Małgorzata Sawicka, dyrektor szkoły podstawowej w Nowej Sarzynie.

Dzieci miały ponadto szansę uczestniczyć w dwóch konkursach promujących tegoroczne przedsięwzięcie. I tak przedszkolakom zaproponowano wykonanie pocztówki promującej Akcję, a starszym dzieciom wykonanie ulotki. Nauczyciele i wychowawcy przedszkolni mogli natomiast sprawdzić swoje siły w konkursie na scenariusz zajęć o tematyce nawiązującej do elementów i przesłanek „Drzewka za Butelkę”.

W konkursie online na najlepszą pocztówkę promującą Akcję zwyciężyła praca Grupy 6–latków „Słoneczka” z Przedszkola Publicznego nr 30 „Tęczowa Wyspa” z Włocławka przygotowana pod opieką Haliny Mikołajczak. Natomiast najlepszą pocztówką promującą „Drzewko za Butelkę” została praca Grupy 6–latków z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch” we Włocławku przygotowana pod opieką Elżbiety Matuszkiewicz. W konkursie dla grup szkolnych w ocenie Internautów najlepszą ulotką promującą Akcję została praca koła ekologicznego ze Szkoły Podstawowej nr 11 we Włocławku pod opieką Jolanty Urbankiewicz.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki dziesiątej edycji Akcji w poszczególnych miejscowościach:
  • Konin (Lokalny Koordynator: Starostwo Powiatowe w Koninie) – 80 740 sztuk butelek PET i posadzonych 800 drzewek,
  • Miszewo (Lokalny Koordynator: Ashland Poland) – 319 514 sztuk butelek PET i posadzonych 400 drzewek,
  • Warszawa (Lokalny Koordynator: Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku) – 45 375 sztuk butelek PET i posadzonych 200 drzewek,
  • Puławy (Lokalny Koordynator: Zakłady Azotowe Puławy) – 502 177 sztuk butelek PET i posadzonych 241 drzewek,
  • Włocławek (Lokalny Koordynator: Anwil) – 488 801 sztuk butelek PET i posadzonych 29 drzewek,
  • Bydgoszcz (Lokalny Koordynator: Zakłady Chemiczne Zachem) – 115 116 sztuk butelek PET i posadzonych 92 drzewek,
  • Brzeg Dolny (Lokalny Koordynator: PCC Rokita)– 189 318 sztuk butelek PET i posadzonych 380 drzewek,
  • Nowa Sarzyna (Lokalny Koordynator: Zakłady Chemiczne Organika – Sarzyna) – 637 565 sztuk butelek PET i posadzonych 121 drzewek,
  • Tarnów (Lokalny Koordynator: Branżowa Organizacja Odzysku i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach) – 435 135 sztuk butelek PET i posadzonych 850 drzewek.


W ramach wszystkich dziesięciu edycji Akcji „Drzewko za Butelkę” udało się zebrać 15 677 459 sztuk butelek PET i posadzić 21 632 drzewek. Jak duża jest to ilość może świadczyć fakt, że z tych tworzywowych opakowań można zbudować łańcuch o długości równej odcinkowi z Lizbony do Wilna.

Czytaj więcej: Butelki 160 Ekologia 245