DuPont otworzył instalację do produkcji etanolu celulozowego

DuPont otworzył instalację…
Koncern DuPont otworzył w USA (Nevada, Iowa) fabrykę produkującą etanol celulozowy, której zdolności produkcyjne wynoszą 30 mln galonów (113,6 mln l) biopaliwa rocznie. W porównaniu do tradycyjnych paliw pochodzących z ropy naftowej nowe paliwo pozwala na 90-procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Głównym surowcem używanym do produkcji etanolu jest słoma kukurydziana - łodygi, liście i kolby pozostawione na polu po zbiorze. Nowa instalacja stanowi dowód, że możliwe jest produkcja na komercyjną skalę surowców energetycznych pochodzących z biomasy. Etanol celulozowy ma pomóc w zdywersyfikowaniu miksu paliwowego, podobnie jak turbiny wiatrowe i panele słoneczne mają pomóc w uzyskaniu przyjaznych środowisku alternatyw dla produkcji energii elektrycznej.

Powstanie biorafinerii wiąże się nierozerwalnie z zaangażowaniem lokalnej społeczności. W promieniu 30 mil od nowo powstałej instalacji uprawy prowadzi 500 rolników, którzy rocznie dostarczać będą 375 tys. ton suchej słomy do produkcji etanolu celulozowego. Oprócz oczywistych korzyści wynikających ze współpracy, dodatkowo fabryka zatrudniać będzie 85 pełnoetatowych i 150 sezonowych pracowników z regionu.

Jak przekonują przedstawiciele DuPont, biznes oparty na wykorzystaniu biomasy może być cenną wskazówką rozwoju obszarów rolniczych. Zdaniem Williama F. Feehery'ego z DuPont Industrial Biosciences etanol celulozowy, stanowiący prawdziwą alternatywę dla paliw kopalnych, to surowiec ekologiczny, którego użycie pozwoli zmniejszyć negatywne skutki oddziaływania na środowisko oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.

Paliwo produkowane w stanie Iowa będzie w większości transportowane do Kalifornii, która przyjęła regulacje zobowiązujące do ograniczenia obecności związków węgla w paliwach transportowych. Ponadto fabryka ma służyć jako instalacja demonstracyjna dla inwestorów zainteresowanych powieleniem zastosowanych rozwiązań w innych regionach świata.

Uruchomienie instalacji w USA to nie koniec wysiłków koncernu na rzecz promowania rozwiązań opartych na wykorzystaniu biomasy - w Azji spółka podpisała porozumienie z New Tianlong Industry w sprawie budowy instalacji do produkcji etanolu celulozowego, zaś w Europie spółka zaangażowała się - wraz z Ethanol Europe i rządem Macedonii - w budowę biorafinerii drugiej generacji.

Czytaj więcej: Biopaliwa 16 Biomateriały 36