Duża inwestycja w Mondi Packaging Paper Świecie

Grupa Mondi, w której skład wchodzi Mondi Packaging Paper Świecie podpisała umowę, dzięki której otrzyma nowoczesną maszynę papierniczą przeznaczoną do produkcji niskogramaturowego papieru makulaturowego. Papier służy do wytwarzania tektury falistej. Dzięki nowej maszynie spółka będzie mogła produkować 470 tys. ton papieru rocznie.

Mondi Packaging Paper Świecie jest producentem papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Może się pochwalić rocznym przychodem na poziomie prawie 1,5 mln zł. Jest jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie. Eksportuje ponad 75 proc. swoich wyrobów. Rok temu wyprodukowała 824 tys. ton papieru.

Teraz jej możliwości wytwórcze mają być jeszcze większe. Wszystko dzięki umowie zawartej ze spółką Metso, która dostarczy Mondi nową maszynę papierniczą.

Podpisanie umowy to istotny etap projektu, ogłoszonego wcześniej w 2007 r. polegającego na zainwestowaniu w nową maszynę papierniczą do produkcji niskogramaturowego papieru makulaturowego do wytwarzania tektury falistej na wschodzących rynkach europejskich „Emerging Europe". W zależności od poziomu uzyskanej pomocy rządowej, maszyna papiernicza zostanie zlokalizowana w jednym z zakładów w Świeciu lub w czeskim Steti – informuje Maciej Kunda, prezes zarządu spółki.

W tej chwili wciąż niewiadomo, czy ta duża inwestycja Mondi zostanie przeprowadzona u nas, czy też u naszych południowych sąsiadów. Sprawa jest poważna, bo wartość inwestycji to ok. 320 mln euro. Projekt obejmuje m.in. instalację nowej tekturnicy o zdolności produkcyjnej ok. 250 milionów mkw.

Jeśli zapadnie decyzja o realizacji inwestycji w Polsce, planuje się, że maszyna papiernicza będzie własnością Mondi Packaging Paper Świecie S.A, spółki, której 66 proc. akcji należy do Grupy Mondi.

- Oczekuje się, że nowa maszyna będzie wyraźnym liderem kosztowym w Europie, łącząc korzyści funkcjonowania w warunkach, gdzie koszty są niskie w „Emerging Europe" z synergią pochodzącą z wykorzystania infrastruktury istniejącego zakładu i wspierających organizacji sprzedaży i dystrybucji. Ponadto, umożliwi ona udział w segmencie niskogramaturowych papierów do produkcji tektury falistej wykazującym duży wzrost przy wsparciu szybko rozwijającego się sektora wytwórczego w tej części Europy – dodaje szefostwo Mondi Packaging Paper Świecie.

Czytaj więcej: Inwestycje 716 Umowy 120