Duże pojemniki mają dużo zalet

Duże pojemniki mają dużo zalet
Opakowaniowa firma RPC wprowadziła na międzynarodowy rynek nową generację dużych pojemników z polietylenu wysokiej gęstości.

Seria tworzywowych beczek ma pomagać użytkownikom w prostszym radzeniu sobie z wymaganiami stawianymi przez transport, przenoszenie i nalewanie. We wcześniejszych modelach dużych pojemnikach sprawne omijanie tych wyzwań nie było bowiem wcale sprawą tak oczywistą.

Podstawowym udoskonaleniem pokazywanych opakowań jest inteligentny system przeciwzatykowy. Jego rola jest nie do przecenienia, ponieważ zatykanie pojemników podczas nalewania zawsze stanowiło problem w konwencjonalnych opakowaniach z szyjką. W efekcie proces ten często kończył się rozlewaniem płynu. Gdy w grę wchodziły chemikalia, to zagrożenie jeszcze wzrastało.

 RPC, nowa generacja dużych pojemników z polietylenu wysokiej gęstości.


Tymczasem system Safepour zapobiega zatykaniu, wyrównując ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz pojemnika. Możliwe jest to za sprawą specjalnie zaprojektowanej wkładki, która w ten sposób zapewnia jednolity, szybki i bezpieczny przepływ płynów o dużej i małej lepkości.

Inną ważną cechą konstrukcyjną opakowań jest system zazębiania części spodnich i wierzchnich, co maksymalizuje możliwości ustawiania pojemników w stosy podczas przechowywania i transportu.

Napełnione pojemniki ustawiane są jeden na drugim, a ciężar rozkłada się równomiernie przez osiem punktów kontaktowych z pojemnikiem znajdującym się pod spodem. Taki układ chroni pojemniki przed uszkodzeniem oraz gwarantuje im zachowanie odpowiedniego kształtu. Efektywny system ustawiania w stosy obniża ponadto koszty transportu o ponad 10 proc. w porównaniu z istniejącymi beczkami 20-litrowymi oraz o 15 proc. w przypadku beczek 25-litrowych.

Opakowania powstały przy wykorzystaniu technologii formowania z rozdmuchiwaniem. Rozwiązanie to przyniosło też korzyści ekologiczne. Oto bowiem wykorzystano trójwymiarową technologię rozprowadzenia materiału, by uzyskać precyzyjną kontrolę nad grubością ścianek beczki, wytrzymałością wierzchu beczki na obciążenie oraz najlepsze proporcje wagowe produktu do opakowania. Pojemniki wykonane z HDPE są w całości zdatne do recyklingu.