Duży optymizm branży kompozytów

Według szacunków organizacji Carbon Composites (CCeV) w najbliższych latach widoczny będzie też wzrost rynku kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym - w tym przypadku eksperci spodziewają się wzrostu wynoszącego nawet 10 proc. W tym przypadku największy popyt zauważalny będzie ze strony branży lotniczej, energetyki wiatrowej oraz sportu i rekreacji, spory potencjał ma także w tym zakresie branża motoryzacyjna i budowlana.

O tym, jak bardzo sektor transportowy napędza przemysł kompozytów, można się przekonać analizując profil odwiedzających z działów konstrukcyjnych i R&D: co drugi reprezentował przemysł samochodowy, niemal co trzeci - branżę lotniczą. Licznie reprezentowany był także sektor maszynowy, budowlany oraz energetyki wiatrowej.

45 proc. odwiedzających targi pochodzi z zagranicy, co zdaniem organizatorów doskonale odzwierciedla fakt, iż targi de facto stały się wyspecjalizowaną międzynarodową giełdą rozwiązań hi-tech, gdzie od godzin porannych widać ożywione dyskusje technologiczne. Zaś Peter Egger z firmy Engel zauważa, że jest to także miejsce, w którym można znaleźć wszystkie ważne firmy z branży, dlatego udział w targach to doskonała okazja do pozycjonowania się na rynku kompozytów.

Na powracające często pytanie dotyczące przyszłości branży uczestnicy targów udzielali różnych, lecz w większości pozytywnych odpowiedzi - 64 proc. gości targowych spodziewa się, że w nadchodzących czterech latach ich branża wzrośnie, przy czym ankietowani różnili się wskazaniem dynamiki tego wzrostu. Wśród miejsc o największych potencjale wzrostu respondenci wyliczali Chiny i Amerykę Północną.

Rosnące umiędzynarodowienie branży kompozytów wpłynęło na podjęcie przez stowarzyszenie Composites Germany decyzji o organizacji podczas przyszłorocznych targów międzynarodowej konferencji poświęconej kompozytom. Zastąpi ona dotychczas organizowaną konferencję organizacji AVK. Jak podkreślają przedstawiciele Composites Germany, Niemcy są kluczowym dostawcą materiałów kompozytowych dla różnych branż i z pewnością chcą taki status utrzymać. Konferencja ma służyć między innymi podkreśleniu wiodącej roli niemieckiego sektora kompozytów na rynku światowym. sód tematów sesji znajdą się m.in. takie zagadnienia, jak efektywność procesów, kwestie norm i standaryzacji.

Kolejna, dziesiąta edycja targów Composites Europe odbędzie się w dn. 22-24 września w Stuttgarcie na terenie kompleksu Hybrid Expo.