Dwa dni święta dla środowiska

Dwa dni święta dla środowiska…
Przez dwa dni Poznań był miejscem największego, prestiżowego spotkania branżowego związanego z ochroną środowiska. 21 i 22 listopada br. odbył się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, zorganizowany przez firmę Abrys Sp. z o.o. przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Kongres zgromadził ponad 500 uczestników. Opiekunem naukowym Kongresu był prof. dr hab. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kongres ENVICON stał się okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli sektora ochrony środowiska zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich, którzy odgrywają w nim kluczowe role. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci rządu, na czele z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska Panem Bernardem Błaszczykiem. Ponadto obecna była Pani Senator RP Jadwiga Rotnicka i Pani Poseł na Sejm RP Ewa Wolak oraz liczni przedstawiciele władzy samorządowej.

Tematem przewodnim Kongresu była gospodarka odpadami w skali krajowej i europejskiej. W związku z "rewolucją odpadową" w programie nie mogło zabraknąć zagadnień związanych ze zmianami systemu gospodarowania odpadami w Polsce, które wynikają z przygotowywanych zmian prawnych.

Envicon 2011


Zagadnienia listopadowego spotkania "na szczycie" obejmowały politykę państwa w dziedzinie gospodarki odpadami, rolę samorządów i firm prywatnych w nowym systemie oraz inwestycje w tym obszarze. Podczas obrad uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z zagranicznymi rozwiązaniami w zakresie zagospodarowania odpadów i możliwościami ich przeniesienia na grunt krajowy.

Obrady Kongresu zaowocowały wieloma dyskusjami, w tym dwiema dyskusjami panelowymi, które stanowiły unikalną okazję do wymiany poglądów przedstawicieli sfery publicznej i biznesu na temat przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu była uroczysta Gala, która odbyła się w historycznej Iglicy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Była to doskonała okazja, by tradycyjnie już uhonorować osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone w dziedzinie ochrony środowiska.

Drugi dzień Kongresu poświęcony był polityce europejskiej w gospodarce odpadami. Ważne miejsce zajęło w nim Niderlandzkie Seminarium pt. „Gospodarka odpadami w praktyce”, które zostało zorganizowane przy współpracy z Ambasadą Niderlandów. W tym wydarzeniu uczestniczył Marcel Kurpershoek, Ambasador Królestwa Niderlandów, oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji Królestwa Niderlandów. Nie zabrakło również reprezentantów holenderskich firm związanych z gospodarką odpadami.

Dwa dni dla środowiska okazały się cenną lekcją dla polskich i zagranicznych przedstawicieli sektora ochrony środowiska. Wymiana doświadczeń to wartość, którą uzyskują uczestnicy takich wydarzeń. Im więcej wiemy o środowisku tym lepiej radzimy sobie z zmianami jakie następują na gruncie legislacyjnym w Polsce. Już dziś warto wspomnieć, że firma Abrys przez cały rok prowadzi cykl konferencji, rozszerzających tematykę Kongresu, a dokładnie za rok, w listopadzie zaprasza na kolejny kongres, który podsumuje działania na rzecz ochrony środowiska i nakreśli nowe priorytety, które warto przyjąć przy realizacji założeń dla środowiska.

Martyna Dera
Sekretarz Organizacyjny Kongresu


brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska