Dwory wyprodukują nowoczesny kauczuk trzeciej generacji

Firma Chemiczna Dwory S.A. podpisała z francuskim koncernem Michelin umowę licencyjną na zakup najnowocześniejszej technologii produkcji kauczuku polibutadienowego. Jednocześnie zawarto też kontrakt handlowy na siedmioletnie dostawy kauczuku do Michelin. Wartość umowy handlowej na dostawy kauczuku polibutadienowego szacuje się na ponad 200 mln euro.

Kauczuki polibutadienowe, produkowane według zakupionej od Michelin technologii neodymowej (kauczuk PBR Nd), należą do najnowszej generacji kauczuków stosowanych w produkcji opon.

Wykorzystywane są one przede wszystkim do produkcji wysokiej jakości opon o podwyższonych standardach bezpieczeństwa, w tym także przeznaczonych dla wyższych klas samochodów i wyższych prędkości. Kauczuki tego typu charakteryzują się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej odporności na ścieranie.

Pozwala to na wydłużenie okresu użytkowania opon oraz istotne obniżenie oporów toczenia, a co za tym idzie również na zmniejszenie zużycia paliwa.

Umowa licencyjna obejmuje prawo produkcji kauczuku polibutadienowego na katalizatorze neodymowym w ilości 80 tys. ton rocznie oraz przekazanie przez Michelin odpowiedniej dokumentacji technicznej niezbędnej do szczegółowego zaprojektowania i wybudowania linii produkcyjnej.

Produkcja kauczuków polibutadienowych zostanie uruchomiona w 2011 r.

Inwestycja rozszerzy asortyment i znacząco zwiększy udział Dworów na rynku kauczuków dla przemysłu oponiarskiego. Jest to strategiczny obszar działania Grupy.

W Europie podobna instalacja działa wyłącznie w należącym do Michelin zakładzie produkcyjnym w Bordeaux.

Produkowane na jej bazie kauczuki polibutadienowe są produktem nowoczesnym, posiadającym lepsze własności wytrzymałościowe od kauczuków uzyskiwanych w innych technologiach.

Nabywając prawa do licencji, Dwory staną się producentem najnowocześniejszego kauczuku trzeciej generacji. Podpisanie umowy oznacza również długoletnie partnerstwo strategiczne pomiędzy obydwiema firmami. Na mocy podpisanego porozumienia, część produkcji będzie odbierana bezpośrednio przez fabryki należące do Michelin. Pozostałą część Dwory będą sprzedawały na rynku pod własną marką.

Produkcja kauczuku polibutadienowego daje możliwość rozszerzenia oferty Dworów o produkt nowoczesny, o podstawowym znaczeniu dla przemysłu oponiarskiego.
Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże