Dynamiczny rozwój Ciech SA

Dynamiczny rozwój Ciech SA

"Ciech SA dzięki realizacji swych celów inwestycyjnych stał się jednym z liderów całej branży chemicznej w Polsce” – powiedział Wojciech Jasiński, Minister Skarbu Państwa podczas konferencji prasowej, która odbyła się 1 grudnia br. w siedzibie Ciech S.A. w Warszawie.Stało się tak dzięki zakończonym sukcesem akwizycjom trzech wielkich spółek: rumuńskiej fabryki sody Uzinele Sodice Govora S.A., Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy i Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie.

Minister Jasiński dodał, że Skarb Państwa nie zamierza zmniejszać swego udziału w Ciech SA. Nie można wykluczyć kolejnych akwizycji – dodał szef resortu skarbu. Prezes spółki Mirosław Kochalski, podtrzymał prognozę wyników finansowych. Celem Ciechu jest asymilacja organizacyjna nowych nabytków oraz przygotowanie w ciągu najbliższych miesięcy planu rozwoju na kolejne lata. Spółka zobowiązała się do zainwestowania (nie uwzględniając kosztów zakupu) w najbliższych pięciu latach w trzech fabrykach ok. 509,3 mln złotych ze środków własnych i kredytów długookresowych, w zależności od struktury finansowej poszczególnych projektów.

Grupa Chemiczne Ciech zwiększyła swój potencjał sprzedaży do poziomu 3,5 mld złotych rocznie.

30 listopada 2006 r. w Bukareszcie, zarząd Ciech SA podpisał z rumuńską agencją rządową AVAS aneks do umowy prywatyzacyjnej finalizujący transakcję zakupu pakietu większościowego fabryki sody Uzinele Sodice Govora SA. Podpisanie aneksu spowodowało wejście w życie dodatkowych umów gwarantujących Ciech SA prawo własności do 93 proc. akcji US Govora, w tym do pakietu akcji S.C. Bagacom, dotychczasowego właściciela kontraktu prywatyzacyjnego US Govora.

Ciech SA w możliwie krótkim czasie przystąpi do realizacji planu modernizacyjno-inwestycyjnego, zakładającego podwojenie produkcji sody w ciągu trzech lat do 530 tys. ton rocznie. Wartość całego projektu wyniesie 60 mln EURO, w tym na cele oddłużeniowe i restrukturyzację zadłużenia 25 mln EURO, inwestycje rozwojowe 26 mln EURO oraz kupno pakietu udziałów 9,2 mln EURO.

Ciech SA złożył w dniu 30 listopada wniosek o rejestrację nabytych akcji w sądzie właściwym do tego rodzaju procedur. Na 5 grudnia br. zostało zwołane NWZA Uzinele Sodice Govora SA, podczas którego osoby rekomendowane przez Ciech SA obejmą cztery spośród pięciu miejsc w radzie dyrektorów (odpowiednik rady nadzorczej w Polsce) spółki rumuńskiej.

Oprócz tego, 30 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła wniosek Ministra Skarbu Państwa wyrażający zgodę na sprzedaż przez Naftę Polską SA na rzecz Ciech SA 80 proc. akcji Zakładów Chemicznych Zachem SA z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 80 038 400 złotych oraz 80 proc. akcji Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna SA z siedzibą w Nowej Sarzynie za kwotę 244 512 000 złotych.


Ciech S.A.


Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa

Czytaj więcej: Inwestycje 716Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże