Dysza i wlew - stosowanie i znaczenie

Dysza i wlew - stosowanie i znaczenie
Średnice dyszy i wlewu są bezpośrednio związane z wymiarami detalu oraz wymiarami kanałów doprowadzających.

Użytkownik w pierwszej kolejności powinien zdecydować czy konieczne jest zastosowanie wlewu. Jeżeli tak, wówczas można zastosować konstrukcję przedstawioną na poniższym rysunku, na którym dokładnie zademonstrowano konstrukcję wlewu i dyszy, często wykorzystywanych z tworzywem krystalicznym. Ich wymiary są związane z wymiarami detalu i kanałów doprowadzających.

Taki układ okazał się wielokrotnie być najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla tworzyw krystalicznych. Z uwagi na swój równoległy i cylindryczny kształt jest on łatwy do obróbki i polerowania, umożliwia zastosowanie dyszy o dużej średnicy oraz dzięki dużej kurczliwości jest prosty do usunięcia.

Należy jednak uwzględnić kilka wytycznych dotyczących wymiarowania. Przede wszystkim średnica wlewu powinna być co najmniej równa średnicy wpisanej głównego kanału doprowadzającego.

W przypadku, gdy konstruktor wybierze rozwiązanie bez wlewka, konieczne może być zastosowanie długiej dyszy. Warto przypomnieć, że wymiary są związane z wymiarami detalu i kanałów doprowadzających. Wytyczne mówią, że średnica dyszy powinna być równa wpisanej średnicy głównego kanału minus 1 mm.

Dysza i wlew – stosowanie i znaczenie<br />


Istnieje też cała seria kluczowych zaleceń związanych z systemem wlewu i kanałów doprowadzających. Można ją stosować w celu szybkiego sprawdzenia ich konstrukcji.

I tak oto zalecany jest równoległy i cylindryczny kształt wlewka oraz istnienie zabieraka wlewków dla form dwupłytowych. Trzeba również pilnować takich elementów jak dbanie o studzienki do zbryleń dla form trzypłytowych oraz prostopadłe dzielniki przepływu ze studzienkami do zbryleń na każdym dzielniku.

Występować musi również brak jakichkolwiek ograniczeń przepływu spowodowanych przez zabierak wlewka w formie trzypłytowej.

Ważną rzeczą jest także wymiarowanie kanałów doprowadzających. I tak dla detali grubszych niż 1,5 mm należy stosować zasady odnoszące się do tworzyw krystalicznych, natomiast dla detali o mniejszej grubości oraz dla form wielogniazdowych, konieczne może być wykonanie analizy przepływu w celu takiego dobrania wymiarów, aby uniknąć nadmiernego ścinania.

Kanały doprowadzające powinny posiadać odpowiednie odpowietrzenia. Zaleca się stosowanie kanałów zrównoważonych.

W przypadku detali o niewielkiej grubości oraz w przypadku form wielogniazdowych można zastosować niezrównoważony układ kanałów doprowadzających, jednak nigdy nie można umieszczać przewężek bezpośrednio na głównym kanale doprowadzającym.

Czytaj więcej: Technologie 459