Działania KIG "Przemysł Rozlewniczy" w 2010 r.

Działania KIG
Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy” to organizacja zrzeszająca producentów wód i napojów opakowaniach i integrująca rodzimy sektor napojowy. Prezentujemy jej działania w minionym roku.

Przedstawiciele Izby są członkami Rady Gospodarki Żywnościowej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi oraz Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy ministrze zdrowia. Izba należy i aktywnie uczestniczy w pracach organizacji międzynarodowych EFBW (wody butelkowane), UNESDA (napoje bezalkoholowe) i EBWA (wody w dużych opakowaniach). W czerwcu 2011 r. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" będzie gospodarzem corocznego posiedzenia Walnego Zgromadzenia EFBW w Warszawie, co należy przyjąć jako wyraz uznania dla Izby i jej członków w wymiarze europejskim, ale również jako duże wyzwanie organizacyjne. W ubiegłym roku władze Izby uczestniczyły w kolejnych sesjach UNESDA w Amsterdamie i Brukseli (maj, grudzień) oraz EFBW w Atenach (czerwiec). Zarówno w przypadku UNESDA jak i EFBW wśród omawianych spraw kluczowa była tematyka dotycząca rPET, oświadczeń żywieniowych oraz etykietowania.

Działania Krajowej Izby Gospodarczej


Ponadto przedstawiciele Izby uczestniczyli w czerwcu ub. r. w Lucernie w spotkaniu Fizycznej Grupy Roboczej ds. Kodeksu Praktyki Higienicznej dla Naturalnych Wód Mineralnych. Tematem spotkania była rewizja dotychczasowych postanowień i zapisów w Kodeksie Praktyk Higienicznych dla Naturalnych Wód Mineralnych. Przykładnie układa się w tym zakresie współpraca Izby z Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Równie pozytywnie ocenić można współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, gdzie w drugiej połowie 2010 r. odbyło się kilka konstruktywnych spotkań dotyczących różnych problemów nurtujących polskich producentów napojów i wód w opakowaniach.

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" w ramach „Światowego Dnia Wody” oraz kontynuacji kampanii edukacyjnej „Woda – naturalnie ze źródła” rozpoczętej jeszcze w 2009 roku zorganizowała w marcu w siedzibie PAP konferencję prasową pt. „Woda – źródło zdrowia … czyli tajemnice wody zamkniętej w butelce”. Spotkanie zgromadziło rekordową ilość przedstawicieli mediów (ponad 60 osób). Efektem konferencji było wygenerowanie bardzo wielu publikacji medialnych oraz programów telewizyjnych i radiowych, co potwierdził monitoring prowadzony przez biuro Izby w ubiegłym roku.

Również w marcu w Warszawie miało miejsce uroczyste spotkanie członków i sympatyków Krajowej Izby Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy" z okazji przypadającego wówczas jubileuszu 10 – lecia powstania Izby. W trakcie uroczystości przypomniana została historia Izby oraz jej członków.

W 2010 r. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" objęła swoim patronatem honorowym kilka imprez ogólnopolskich, w tym między innymi targi „GEO – EKO – TECH” w Warszawie oraz Konferencji „Ważenie – Dozowanie – Pakowanie” w Katowicach.

Czytaj więcej: Branża opakowań 219