Działania KIG "Przemysł Rozlewniczy" w 2010 r.

Tradycyjnie już Biuro Izby było organizatorem Konferencji Napojowej, która odbyła się w kwietniu w Falentach k/Warszawy, w której brało udział około 150 uczestników. Prezentowana była tematyka dotycząca między innymi napojów bezalkoholowych i ich funkcjonalnych składników w wiele obowiązujących przepisów prawnych, etykietowania, innowacyjnych rozwiązań w obszarze napojów gazowanych, alternatyw dla cukru w branży napojowej, etyki w komunikacji marketingowej, higieny w nowoczesnym zakładzie rozlewniczym, strategii firmy „Bericap” w odniesieniu do zamknięć napojowych oraz prawnych narzędzi przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym sieci handlowych.

We wrześniu 2010 roku zorganizowana została natomiast w Wiśle jubileuszowa XX Konferencja Producentów Napojów i Wód Butelkowanych. Uczestniczyło w niej ponad 220 osób. Głównym punktem programu merytorycznego był panel dotyczący problemów stosowania rPET w branży rozlewniczej w Polsce i na świecie. W trakcie konferencji swoje wystąpienia mieli przedstawiciele ministerstwa ochrony środowiska, wojewódzkiego inspektora sanitarnego z Katowic, NFZP PZH, Giełdy Papierów Wartościowych oraz firm współpracujących z producentami napojów i rozlewniami wód.

W ubiegłym roku Izba zajmowała się również problematyką limitu baru w naturalnych wodach mineralnych. Na ten temat zostało zorganizowane specjalne spotkanie w Poznaniu z udziałem wszystkich zainteresowanych, na którym ustalono mapę działań, które muszą zostać podjęte w 2011 roku w celu rozwiązania tego problemu zgodnie z potrzebami polskich producentów. Ponadto w listopadzie Biuro Izby zorganizowało jednodniowe szkolenie dotyczące znakowania, w którym uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli branży rozlewniczej z Polski. Szkolenie uwzględniało zagadnienia w blokach tematycznych dotyczących znakowania żywności oraz oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Przy Biurze Izby działał także zespół geologiczny, który zajmował się głównie: wykonaniem dokumentacji geologicznych źródeł leczniczych i mineralnych oraz borowin, opracowaniem koncesji oraz ich aktualizacją, sporządzaniem operatów ewidencyjnych dla źródeł wód leczniczych i mineralnych, opracowaniem planu ruchu dla polskich uzdrowisk (możliwość eksploatacji kopaliny).

Większość tych opracowań dotyczyła uzdrowisk funkcjonujących w Polsce.

Ponadto Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" była wydawcą kwartalnika „Źródło”, który jest jedynym periodykiem tego rodzaju poświęconym branży rozlewniczej w Polsce. Dotychczas ukazało się 37 numerów tego pisma. Dociera on do wszystkich producentów wód w opakowaniach i napojów, bibliotek i instytutów naukowych, centralnych organów administracji państwowej w Polsce, w tym ministerstwa zdrowia, ministerstwa gospodarki i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ramach działalności wydawniczej dla potrzeb członków Izby przygotowywanych zostało w ubiegłym roku 25 numerów biuletynu informacyjnego z aktualnymi wiadomościami dotyczącymi branży rozlewniczej w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej: Branża opakowań 220