Dzień Opakowań

Dzień Opakowań
15 września tego roku to kolejny Dzień Opakowań. Wydarzenie to zostało ustanowione przez Polską Izbę Opakowań i będzie w tym roku obchodzone podczas targów Pakfood w Poznaniu, które odbędą się w terminie 14-17 września.

Będzie to już trzeci w historii Dzień Opakowań. W ten sposób PIO chce zwrócić uwagę na znaczenie tej gałęzi przemysłu w rozwoju całej gospodarki.

Przemysł opakowań systematycznie zwiększa swój udział w gospodarce narodowej, zaś rynek opakowań odgrywa coraz większą rolę na rynku w ogóle, a towarów powszechnego użytku - w szczególności. Opakowania jak wiadomo towarzyszą nam codziennie, a ich tradycyjne funkcje opakowania polegające na ochronie produktu w czasie transportu, magazynowania i sprzedaży, zostały w ostatnich latach znacznie wzbogacone.

Oto bowiem wraz z rozwojem nowych technologii sprzedaży wzrosła funkcja informacyjna opakowania. Opakowanie stało się „milczącym sprzedawcą". To zawarta na nim informacja dostarcza ogromu wiedzy o produkcie. Wzrosły też marketingowo-promocyjne funkcje opakowań. Kształt, kolor, zastosowane wzornictwo, rodzaj materiału z jakiego są one wykonane, przyciągają uwagę klienta. Z kolei bezpieczeństwo produktu, troska o zachowanie przez możliwie długi okres właściwości zapakowanego towaru wygenerowały nieznane jeszcze kilka lat temu nowe rodzaje opakowań. Chodzi o tzw. opakowania aktywne i inteligentne. Wreszcie stale rosnąca skala użytkowania opakowań i spowodowane tym problemy odpadów opakowaniowych zmusiły do poszukiwań nowych, przyjaznych dla środowiska, łatwo poddających się utylizacji i recyklingowi – materiałów. Stąd m.in. rozwój opakowań biodegradowalnych.

Dzień Opakowań

Warto też wiedzieć, że w użytkowaniu są już opakowania, które informują konsumenta, kiedy zapakowany produkt traci swoje właściwości – chodzi tu głównie o żywność, a także kiedy korzystający z leków powinien przyjąć wykupione lekarstwo. Nowy rodzaj opakowań „gotowych na półkę" powoduje tym samym znaczne zmiany w organizacji i technologii handlu.

- Przyjmujemy do wiadomości informacje o nowych osiągnięciach nauki i jej zastosowaniach, w szczególności w elektronice, medycynie, telekomunikacji, technice kosmicznej i innych. Zauważamy także, iż wiele z tych osiągnięć ma zastosowanie w przemyśle opakowań. Trzeba zatem, upowszechniać wiedzę o współczesnych opakowaniach, jako wytworach ludzkiego umysłu i wysokiej techniki oraz technologii - tłumaczą przedstawiciele Polskiej Izby Opakowań cel ustanowienia Dnia Opakowań.Stokrotka_333
Stokrotka_333

Wysłany: 2010-09-10 19:29:08

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety osoby związane z branżą spożywczą

http://www.ankietka.pl/ankieta/42965/bezpieczenstwo-zdrowotne-opakowan.html

Z góry dziękuję za poświęcony czas