Dzięsiąta edycja targów Chemexpo

Dzięsiąta edycja targów Chemexpo
Gdy polscy przetwórcy tworzyw sztucznych przygotowują się powoli do targów Plastpol węgierscy myślą o Chemexpo w Budapeszcie. Organizatorzy tegorocznej dziesiątej edycji tej wystawy zapraszają do udziału w niej nie tylko lokalnych wystawców, ale też gości z zagranicy, w tym Polski.

10. Międzynarodowe Targi Przemysłu Chemicznego i Tworzyw Sztucznych zaplanowano w Budapeszcie w dniach 4 – 7 maja 2010 r. Miejsce wystawy: Budapeszteńskie Centrum Targowe HungExpo.

Przeprowadzane co dwa lata specjalistyczne targi Chemexpo w 2010 r.odbędą się w ramach cyklu imprez pod nazwą Dni Przemysłu. Jest to najważniejsze węgierskie forum zainteresowanych branż specjalistycznych, a dzięki udziałowi zagranicznych wystawców i zwiedzającym ma również charakter regionalny i międzynarodowy.

- Według naszych zamierzeń na Chemexpo będą obecni najważniejsi przedstawiciele rynku – projektanci i producenci, dystrybutorzy i nabywcy indywidualni oraz instytucjonalni. Oprócz prezentacji towarów i usług ważną rolę będą odgrywały wiążące się z wystawą imprezy specjalistyczne, konferencje, wymiana informacji. Impreza Dni Przemysłu, łącząca w sobie pięć wydarzeń rangi międzynarodowej, zapewnia wykorzystanie we wzajemnej współpracy obecnych tu gałęzi przemysłu – tłumaczą węgierscy organizatorzy Chemexpo.

W trakcie targów odbędą się też specjalistyczne branżowe konferencje: Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych, Konieczność stworzenia bezpieczeństwa chemicznego i jego narzędzia.

Czytaj więcej: Targi 802