EFSA o recyklingu polipropylenu

EFSA o recyklingu polipropylenu
Na wniosek włoskiego Ministerstwa Zdrowia Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonała oceny procesu recyklingu polipropylenu "Petra Polimeri" opracowanego przez włoską firmę Petra Polimeri S.R.I. Proces polega na przetwarzaniu polipropylenowych tacek oraz wkładek używanych do transportu, przechowywania i ekspozycji warzyw i owoców. Uzyskany w procesie recyklingu surowiec ma być używany do produkcji nowych tacek, przy czym zawartość recyklatu ma wynosić do 30 proc.

Z badań EFSA wynika, iż proces i jego główne etapy zostały dobrze scharakteryzowane przez wdrażającą go firmę. Wykorzystane tacki są zwracane przez konsumentów do punktu zakupu, natomiast wkładki pochodzą z zamkniętego obiegu dystrybutorów. Zbiórka i sortowanie obu odpadów zachodzi oddzielnie. Po oddzieleniu są one mielone na płatki, które w pierwszym kroku myje się i suszy, w drugim zaś przetwarza się je na granulki w procesie ekstruzji. Te z kolei miesza się z pierwotnym PP w proporcji 30/70 i używa do produkcji nowych tacek i wkładek.

Zdaniem EFSA, ważnym elementem procesu, w całości objętego procedurą zapewnienia jakości, jest zarządzanie wsadem. Oceniając technologię, specjaliści EFSA zwrócili uwagę na przyjęte proporcje między recyklatem a tworzywem pierwotnym; zauważyli także, iż prawdopodobieństwo kontaminacji dwóch rodzajów odpadów jest niewielkie.

W konkluzji raportu EFSA ocenia, iż recyklat PP uzyskany w procesie firmy Petra Polimeri nie stanowi niebezpieczeństwa, pod warunkiem zachowania odpowiedniej procedury zbiórki i sortowania odpadów oraz utrzymania założonego 30-procentowego udziału tworzywa z recyklingu w nowych wyrobach.

W zaleceniach na przyszłość EFSA rekomenduje cykliczną kontrolę procesu oraz nadzór nad parametrami materiałów używanych do recyklingu.
Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże