ERG SA - I półrocze 2018 roku pod znakiem wzrostu eksportu

ERG SA - I półrocze 2018 roku… Grupa Kapitałowa ERG SA zanotowała w I półroczu 2018r. zysk netto na poziomie 1,56 mln zł wobec zysku netto w pierwszym półroczu 2017 na poziomie 1,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 46,86 mln zł w porównaniu do 45,24 mln zł zanotowanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Warto podkreślić, że spółka wyraźnie zwiększyła sprzedaż z eksportu o 6,7 p.p (z poziomu 14,92% w I półroczu roku 2017 do 21,66% w analogicznym okresie 2018r). W opinii Zarządu ERG SA istnieje dalszy potencjał do zwiększania przychodów ze sprzedaży głownie wyrobów foliowych do zagranicznych Klientów. Spółka planuje także jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego przedstawić efekty przeglądu opcji strategicznych.

Negatywny wpływ na uzyskany zysk netto w I półroczu 2018 r. miał wzrost wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w Spółce o prawie milion złotych w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż zagraniczna w I półroczu 2018r. wyniosła 10,15 mln zł w porównaniu do 6,75 mln zł w I półroczu roku 2017.

- Obecnie skupiamy się na rozwoju eksportu, który pozwala nam uzyskiwać wyższe marże w porównaniu do tych generowanych ze sprzedaży w kraju. Jestem przekonany, że dzięki intensyfikacji działań prosprzedażowych za granicami Polski jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze wyższy wzrost ze sprzedaży zagranicznej. Trudno jednak oczekiwać na wyższą marżowość całej sprzedaży przy nadal obserwowanej presji na wzrost wynagrodzeń. Jest ona niższa niż jeszcze rok temu ale ten trend w branży produkcyjnej jest ciągle obecny. Przy tak dużej konkurencji na polskim rynku nie jesteśmy w stanie niwelować wzrostu wynagrodzeń poprzez wyższe ceny naszych produktów. Z drugiej strony poszukujemy nowych kierunków i sposobów na dynamiczniejszy rozwój ERG-u. Temu ma służyć przegląd opcji strategicznych, który obecnie prowadzimy z naszym doradcą. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie w tym procesie i myślę, że do końca tego roku lub na początku przyszłego poinformujemy opinię publiczną o podjętych decyzjach, które mogą zapewnić spółce nowe możliwości wzrostu - komentuje Robert Groborz, Prezes Zarządu ERG S.A.

Analizując strukturę sprzedaży w I półroczu 2018 r. folie stanowiły 93,77% wartości całej sprzedaży Spółki. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się folie opakowaniowa oraz termokurczliwa. Spółka prowadzi sprzedaż w tym zakresie przede wszystkim do klientów z branży spożywczej, samochodowej, przemysłowej oraz poligraficznej. W drugim segmencie sprzedaży produktów wtryskowych największą popularnością w I półroczu 2018 roku podobnie jak w analogicznym okresie 2017roku cieszyły się obudowy akumulatorowe.

Warto też zaznaczyć, ze Spółka pod koniec III kwartału uruchomi nową linię produkcyjną o wartości 4,5 mln złotych, której zakup był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu moce produkcyjne firmy wzrosły o 15%. ERG sprzedaje swoje produkty m.in. do Niemiec, Włoch, Słowacji, Francji, ale także Rosji, Białorusi, Serbii czy Mołdawii. W ostatnim okresie spółka szczególnie zwiększyła swój eksport do państw z południa Europy. W sumie eksportuje produkty do 21 państw.

Spółka zainwestowała przez ostatnie kilka lat w sumie około 20 milionów złotych w rozbudowę innowacyjnych linii produkcyjnych a także w rozwój nowych produktów. Moce produkcyjne wzrosły o ponad 50%.

Źródło: ERG S.A.

Czytaj więcej:
Folia 377

Reportaże

Forum