Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire

Edycja punktów technologicznych w VISI PEPS Wire
Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników. Umożliwia również programowanie obróbki zaprojektowanych elementów form czy tłoczników z wykorzystaniem modułów do frezowania i wycinania drutowego.

W odniesieniu do konstrukcji form użytkownika wspiera symulacja wtrysku pozwalająca na analizę wszystkich faz procesu - począwszy od wypełnienia, przez docisk aż do fazy odkształceń. Analiza termalna oszacuje wpływ układów wtrysku i chłodzenia na rozkład temperatury. Technolog może przeanalizować również bardziej zaawansowane procesy - wtrysk dwukomponentowy, obtryskiwanie, wtrysk wspomagany gazem czy formowaniem materiałów termoutwardzalnych. Konstrukcję tłoczników wspomagają dostępne funkcjonalności do symulacji przetłoczenia wraz z równoległym wyświetlaniem rozkładu grubości na kształtowanej powierzchni.

W przestrzeni roboczej znajduje się model płyty stemplowej z zaprogramowanymi ścieżkami wycinania drutowego.

VISI


Edycja geometrii umożliwia zmianę punktów technologicznych: podejścia, rozpoczęcia wycinania, zakończenia wycinania i wycofania.

Posiadając wygenerowane ścieżki wycinania drutowego, można przeprowadzić dynamiczną symulację kinematyczną, uwzględniającą model obrabiany, półfabrykat oraz uchwyt. Symulacja pozwala na graficzną wizualizację usuwania odpadu, wykrywanie skrzyżowań drutu czy ewentualnych kolizji. Jeżeli symulacja kinematyczna nie wyświetla żadnej kolizji, końcowym etapem jest wygenerowanie kodu NC.

VISIbrak
 

Profesjonalne systemy inżynierskie | Edgecam, Radan, VISI

Polska


Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Reportaże