Efektywna filtracja pyłu przy podawaniu granulatu

Efektywna filtracja pyłu przy podawaniu granulatu
Awarie komponentów urządzeń do transportu i suszenia granulatu mogą często powodować duże zakłócenia produkcyjne w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych wynikające z przestojów maszyn. Zakłócenia występujące m.in. przy suszeniu są często rozpoznawane zbyt późno, przez co występują problemy z jakością.

Filtracja pyłu służy do zabezpieczenia urządzeń transportujących i suszących materiał. Uszkodzenia wywołane pyłem mogą występować w pompach próżniowych i turbinach podciśnieniowych oraz w środku suszącym. Efektywna filtracja pyłu i szczelne urządzenia podające mają także pozytywny wpływ na otoczenie maszyn i zapobiegają zanieczyszczeniu tłoczysk oraz oleju hydraulicznego (możliwość zanieczyszczenia oleju hydraulicznego przez filtry wentylacyjne i zgarniacze).

Czyszczenie i wymiana filtrów pyłu zajmują ważne miejsce w profilaktycznym utrzymywaniu urządzeń i maszyn w dobrym stanie.

Na poniższym rysunku przedstawiono typowy filtr pyłu, który pomimo oczyszczania pneumatycznego uległ zanieczyszczeniu już po niewielu godzinach pracy.


Dzięki zastosowaniu nowo skonstruowanych stożkowych elementów filtracyjnych do pyłów wykonanych z mikrowłókien, z powierzchnią pokrytą aluminium, można uzyskać następujące pozytywne efekty:

- dobre usuwanie elektrostatycznego naładowania pyłu i wyeliminowanie spowodowanego tym przyczepiania się cząsteczek pyłu
- lepsza skuteczność oczyszczania pneumatycznego dzięki stożkowemu ukształtowaniu elementu filtracyjnego
- dobra filtracja drobnego pyłu z przewodu próżniowego
- duża wytrzymałość elementu filtracyjnego do pyłu i dzięki temu długi okres trwałości

Przy zastosowaniu przewodzącego połączenia elementu do filtrowania pyłu z separatorem materiału i maszyną oczyszczanie pneumatyczne staje się w pełni skuteczne. Elementy wymagają jeszcze tylko ręcznego czyszczenia w większych odstępach czasu. Raz w roku, przy okazji konserwacji, należy je kontrolować pod kątem uszkodzeń i deformacji, odkurzyć i ewentualnie wymienić. Dla uniknięcia zmęczenia materiału i wynikających z niego pęknięć filtry pyłu eksploatowane w systemie trójzmianowym powinny być wymieniane raz w roku.

Czytaj więcej: Technologie 458