Ekologiczne laminaty chętniej stosowane na rynku opakowań

Ekologiczne laminaty chętniej stosowane na rynku opakowań
Firma Alupol Packaging SA, wchodząca w skład Grupy Kęty, wstrzeliła się w ekologiczne tendencje na rynku opakowań.

Uznaniem wśród producentów opakowań znów zaczynają się cieszyć laminaty, których podstawowym składnikiem jest biodegradowalny papier. To nawa tendencja, bo w ostatnich latach prym wiodły laminaty na bazie tworzyw sztucznych.

Przykładem może być zastąpienie laminatu, gdzie tworzywo i aluminium stanowią 100 proc. masy opakowania laminatem, którego dominującym składnikiem jest papier ulegający biodegradacji. W tym przypadku trudne do recyklingu tworzywo i aluminium stanowią tylko ok. 40 proc. masy opakowania. Na uwagę zasługuje także fakt, że produkcja takiego laminatu pozwala na redukcję liczby operacji technologicznych z trzech do dwóch, co wiąże się ze znaczną oszczędnością energii i mniejszą uciążliwością dla środowiska. Laminaty nie wymagają również dodatkowego czasu na sieciowanie kleju, jak ma to miejsce w przypadku opakowań tworzywowych.

Stąd też podniesienie przez Alupol Packaging SA mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania bardziej ekologicznych opakowań na bazie papieru i folii aluminiowej. Dzięki folii barierowość laminatów na parę wodną i tlen należy do najlepszych. Opakowania takie mogą zastąpić struktury, w których dominującym składnikiem są tworzywa sztuczne.

Innym przykładem proekologicznego podejścia do biznesu przez Alupol Packaging SA jest produkcja laminatów na bazie folii wysokobarierowych.
Za sprawą przeprowadzonych inwestycji firma jest w stanie produkować od niedawna dziewięciowarstwową, wysokobarierową folię tworzywową, dzięki czemu możliwa jest znaczna redukcja opakowań wprowadzanych do środowiska naturalnego.

Przyczynia się to do modyfikacji lub wręcz wyeliminowania istniejących na rynku grubych laminatów trzy, cztero i pięciowarstwowych i zastąpienie ich laminatami jedno i dwuwarstwowymi o mniejszej gramaturze i lepszych cechach w zakresie utylizacji.

Przykładowo laminaty na bazie tworzyw sztucznych o gramaturze ok. 100g/m2 są zastępowane laminatem na bazie innowacyjnej folii o gramaturze 60g/m2. Pozwala to o 40 proc. zmniejszyć masę opakowań, a co za tym idzie ilość wytwarzanych odpadów opakowaniowych wprowadzanych do środowiska. Dodatkowo redukcji ulega liczba laminacji niezbędnych do wytworzenia opakowania, dzięki czemu spada energochłonność całego procesu.

Obecnie zainteresowanie tzw. pocienianiem laminatów poprzez stosowanie folii wysokobarierowych wykazują praktycznie wszyscy odbiorcy opakowań.

Czytaj więcej: Opakowania 1103