Ekologiczne opakowania a marketing

Ekologiczne opakowania a marketing
Ciekawe badanie, z którego wnioski wyciągnąć powinni wszyscy producenci opakowań, stawiających w przekazie marketingowym na ekologiczność swoich wyrobów.

Produkcja opakowań przyjaznych środowisku to jeden ze współczesnych trendów przemysłu opakowaniowego. Adresowane są one w większości do właścicieli marek, pragnących uchodzić za prośrodowiskowe i przychylne wobec coraz bardziej modnych „zielonych” postulatów.

Badanie European Trusted Brands przeprowadziło wydawnictwo Reader’s Digest. Objęto nim Austrię, Belgię, Chorwację, Czechy, Finlandię, Francję, Holandię, Niemcy, Portugalię, Rosję, Rumunię, Słowenię, Szwecję, Szwajcarię oraz oczywiście Polskę. Wzięło w nim udział 27,4 tys. respondentów. Wyodrębniono wyniki zbiorcze, jak również wyniki dla każdego pojedynczego państwa. Stąd też interesujące wnioski dotyczące Polaków.

Większość Polaków twierdzi, że nie wierzy markom, które reklamują się jako dbające o ekologię (62 proc.). A to takie marki zazwyczaj korzystają z ekologicznych opakowań. Co więcej, aż 89 proc. jest zdania, że większość dużych firm nie dba o ekologię.

Ponad 80 proc. Polaków uważa, że marki przyjazne środowisku są zbyt drogie. Jednocześnie niemal 70 proc. naszego społeczeństwa preferuje kupować produkty oznaczone logo „Przyjazny dla środowiska”. Aż 82 proc. polskich respondentów deklaruje ponadto gotowość płacenia wyższych cen za takie produkty.

Zielone opakowania


Prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, komentuje badanie: - Gotowość do płacenia wyższej ceny za produkty z logiem „Przyjazny dla środowiska” niestety nie zawsze oznacza, że tak właśnie postępujemy. A nie postępujemy tak dlatego, że nie wierzymy w tego typu reklamy, bo generalnie nie wierzymy w reklamy i w proekologiczne intencje producentów. A zatem, Polak jest nastawiony proekologicznie, ale zarazem jest przekonany, że inni dla zysku lub z innych powodów o środowisko nie dbają, więc i on nie będzie naiwnie się w działania proekologiczne zbytnio angażował.

Prawie co drugi Polak jest też zdania, że „zmiany klimatyczne to wyolbrzymiony problem”, podczas gdy 90 proc. ankietowanych niepokoi stan środowiska naturalnego.

Jak natomiast Polska wypada na tle Europy?

Prawie 80 proc. Europejczyków przyznaje, że marki przyjazne środowisku są zbyt drogie. Z tym poglądem zgadza się 85 proc. Polaków. Jednocześnie aż 65 proc. polskich ankietowanych znad Wisły (wobec średniej europejskiej wynoszącej 60 proc.) preferuje kupować produkty oznaczone logo ”Przyjazny dla środowiska”.

Polacy – zdecydowanie częściej niż inni Europejczycy – są skłonni płacić więcej za produkty przyjazne dla środowiska (82 proc. Polaków wobec 69 proc. mieszkańców Europy). Tak, jak pozostali Europejczycy nie ufają jednak markom reklamującym się jako dbające o ekologię (62 proc. Polaków wobec 59 proc. mieszkańców Europy). Polscy ankietowani (89 proc.) częściej niż inni mieszkańcy Europy (75 proc.) uważają ponadto, że większość dużych firm w rzeczywistości nie dba o środowisko.

Czytaj więcej: Ekologia 350 Reklama 42