Elastomery termoplastyczne: wzrost rynku o 6,5 proc.

Elastomery termoplastyczne: wzrost rynku o 6,5 proc.
Światowy popyt na termoplastyczne elastomery będzie stale wzrastać

Zgodnie z przewidywaniami agencji Freedonia Group zapotrzebowanie to będzie rosnąć w okresie trzech kolejnych lat o 6,5 proc. w skali roku i w 2015 r. osiągnie poziom 5,6 mln ton. Wynik taki da się osiągnąć przede wszystkim dzięki popytowi płynącemu z sektora samochodowego, który jest wiodącym odbiorcą TPE z udziałem ponad 30 proc. Sukcesywnie wzrasta także użycie termoplastycznych elastomerów w rozwijających się krajach, gdzie te materiały są przeznaczane do użycia w coraz to innych aplikacjach. Ponadto tempo wzrostu ma związek ze staraniami podejmowanymi przez inżynierów, którzy starają się produkować coraz to lżejsze pojazdy, co w prosty sposób przekłada się na sięganie po TPE.

Oczywiście największym, ale jednocześnie i najszybciej rosnącym rynkiem jest obszar Azji i Pacyfiku z kluczową pozycją przemysłu chińskiego. Dwucyfrowy wzrost pobytu notują jednak także i Indie w widoczny sposób wyprzedzając już pod tym względem Japonię.

Termoplastyczne elastomery posiadają właściwości gumy a dają się przetwarzać jak termoplasty. Wiele wyrobów produkowanych dotychczas z gumy można z powodzeniem wytwarzać z TPE ze względu na proste przetwórstwo i recykling odpadów bez zmiany właściwości materiału. Niestety w naszym kraju producenci gumowych artykułów technicznych nie wykazują większego zainteresowania tą grupą surowców. Wynika to z braku urządzeń do przetwórstwa termoplastów.