Elektroodpady w systemie gospodarki obiegu zamkniętego

Kolejną poruszoną kwestią był Koszt Gospodarowania Odpadami, czyli tzw. opłata KGO. Opłata ta nadal działa na rynku, ale na różnych warunkach dla różnych podmiotów. Wskazano na fakt, że dla różnych sektorów opłata ta ma różne znaczenie np. jest kluczowa dla sprzętu AGD ze względu na wagę (przynosi duże oszczędności), ale już nie jest istotna dla branży IT lub producentów aparatów fotograficznych (z uwagi na mniejszą wagę sprzętu). Opłata ta powinna działać jednak na tych samych warunkach, gdyż pełni funkcję edukacyjną i informującą.

Omawianym przypadkiem na rynku elektroodpadów były produkty przeznaczone do ponownego użycia, tzw. re-use. Produkty te obecnie nie trafiają do systemu, gdyż nie są zakwalifikowane jako odpad. Dotyczy to m.in. dekoderów, które użytkowane są na czas określony w umowie. Kiedy kończy się umowa, urządzenie jest zwracane operatorowi, ale wg przepisów nie jest to odpad. Odpadem staje się dopiero po nadaniu mu takiego statusu przez operatora. Jest to wyzwanie dla regulatora, aby uchwycić takie przypadki w systemie. W tym przypadku funkcjonują już na rynku zachęty ze strony producenta i różne modele np.: zniżka przy zakupie nowego produktu, jeżeli oddaje się stary. Rynek ten ciągle się rozwija, coraz bardziej popularny staje się np. leasing.

Uczestnicy debaty zgodzili się jednak, że re-new nie wpływa na poziom zbierania elektroodpadów, ponieważ produkty te nie są zaliczone jako odpad ale z drugiej strony też nie wpływa na masę wprowadzaną, gdyż produkty odnowione nie są zaliczane do masy sprzętu wprowadzonego na rynek. Paradoksem jest, że takie działania są korzystne z punktu widzenia GOZ, gdzie ważne jest przedłużenie życia produktów, natomiast nie opłacają się z punktu widzenia ustawy, gdyż pomniejsza się poziom zbieranych odpadów. Pan Wawrzonek z REMONDIS powrócił do kwestii finansowania podkreślając, że system elektroodpadów musi być wspierany i w pełni finansowany przez producentów, którzy jasno muszą opowiedzieć się za preferowanym modelem biznesowym i być świadomi, że GOZ oznacza dłuższy czas życia a więc mniejszy przychód ze sprzedaży nowych urządzeń.

Edyta Urbaniak-Konik z firmy Suez Polska podkreśliła – "W SUEZ mamy głębokie przekonanie, że rynek elektroodpadów wymaga jasnego określenia odpowiedzialności każdego uczestnika procesu. Ważne jest, aby wprowadzający produkty po ich naprawie lub ponownym użyciu nie zawiódł zaufania odbiorcy i nie naraził go na zbędne ryzyka. Dlatego systemowe wdrożenie nowych modeli biznesowych wymaga pełnej zgody zainteresowanych w całym łańcuchu życia produktu co do zakresu odpowiedzialności za jego jakość. Jest to możliwe przy założeniu pełnej transparentnosci tego systemu."

Przyglądając się globalnym trendom, Profesor Bolesław Rok zaznaczył, jak ważne dla rynku jest wprowadzenie nowych modeli biznesowych. Najistotniejszym ze wspomnianych przez Pana Profesora był model Product as a Service (PaaS). Modele te opierają się na wykorzystywaniu produktu jako usługi, czyli wypożyczania go na określony czas. Sprawdzają się szczególnie w systemie Business-to-Business. Bardzo często opierają się na technologii Internetu Rzeczy (IoT), która umożliwia monitorowanie urządzeń. IoT będzie miało znaczący wpływ na rynek elektroodpadów w niedalekiej przyszłości.

Nie zabrakło także dyskusji o ważnych i trudnych elementach systemu, a mianowicie o środowisku i ochronie. Rynek elektroodpadów to nie tylko wskaźniki i wykorzystanie nowych technologii, ale także wpływ na otoczenie oraz bezpieczeństwo. Chociaż te kwestie są trudniejsze do zidentyfikowania, to jednak powinny być bardzo wnikliwie brane pod uwagę.

Partnerami projektu "W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu" są: Jeronimo Martins Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling oraz SUEZ Polska.

Źródło: Instytut Innowacyjna Gospodarka