Elektrostatyczność a jakość przy termoformowaniu

Cały układ jest złożony z pręta czujnikowego i sterownika sprzężenia zwrotnego, który jest używany w połączeniu z impulsowym sterownikiem prądu stałego Meech 977v3 DC i belką jonizującą 976. Sterownik sprzężenia zwrotnego automatycznie reguluje bilans wyjściowy jonów, komunikując się z czujnikiem i modułem 977v3. W dowolnym momencie można dokonać interpretacji osiągniętego poziomu kontroli elektrostatyki przez odniesienie się do wyświetlonego histogramu. Przewidziano również wyjścia umożliwiające połączenie ze zdalną instalacją alarmową oraz rejestrację danych i zarządzanie rejestrami.

Konieczność kontrolowania elektrostatyki zachodzi również na samych liniach kształtowania termicznego, w szczególności już po uformowaniu produktów, lecz jeszcze przed cięciem matrycowym. Nadal może występować butan i związane z nim niebezpieczeństwo pożaru. Niekontrolowane występowanie ładunków elektrostatycznych może również tutaj stworzyć poważne trudności związane z obróbką, natomiast instalacja impulsowych systemów prądu stałego - model 976 DC spowoduje zmniejszenie poziomu ładunku elektrostatycznego, ograniczając nie tylko zagrożenie pożarowe, ale również przeciwdziałając niewłaściwemu zachowaniu się produktu w trakcie procesu cięcia matrycowego oraz przyciąganiu zanieczyszczeń. Można ponownie włączyć system sprzężenia zwrotnego (model 986) w celu zapewnienia automatycznej kontroli.

Wpisz tytuł dla obrazu

Końcowa część procesu produkcji tacek obejmuje układanie pociętych matrycowo tacek i pakowanie ich w plastikowe worki do dystrybucji. Tutaj zalecana jest jonizująca kurtyna powietrzna, taka jak model 957, która umożliwia neutralizację wnętrza worków z tworzywa sztucznego tak, aby nowo uformowane tacki łatwo wchodziły do środka bez przywierania do powierzchni bocznej worka.

Po zakończeniu produkcji tacek, odpad w postaci nadmiaru pasma polistyrenu wymaga usunięcia i poddania recyklingowi. Zazwyczaj jest on podawany ze zwoju automatycznie lub ręcznie do kosza, gdzie jest cięty na wymiar i kształt dostosowany do wymogów procesu recyklingu. Szczątkowe ładunki elektrostatyczne mogą stanowić dalsze niebezpieczeństwo pożarowe lub grozić porażeniem operatora. Takie ryzyko można skutecznie eliminować dzięki użyciu prętów jonizujących 976 ustawionych nad pasmem materiału przed koszem lub w jego wnętrzu.

Elektrostatyka jest uznawana za główny problem w kilku obszarach procesu termoformowania. Bardzo ważnym jest, aby przedsiębiorstwa, a w szczególności ich specjaliści ds. BHP, miały świadomość zagrożenia i gwarantowały stosowanie najnowszej technologii w zakresie kontroli energii elektrostatycznej, działającej 24 godziny na dobę dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i samego zakładu.

Więcej o omawianym problemie można się dowiedzieć od ekspertów firmy Meech.

Czytaj więcej: Technologie 458


Leszeknakonieczny
Leszeknakonieczny

Wysłany: 2009-03-06 10:36:52

Panowie, w jakim języku napisany jest ten tekst? Co to są "linie kształtowania termicznego" ? Czy przypadkiem nie chodzi o linie do termoformowania. Termin "termoformownie" jest już przyjęty w języku polskim i nie ma sensu tworzyć określeń, które tylko zaciemniają znaczenie pojęciowe. Podobnie nie jest właściwe określenie "pręt czujnikowy" !

Anonymous Anonymous

Wysłany: 2009-04-02 15:07:19

Panie Leszku, ten tekst przygotowali inżynierowie firmy Meech. Oczywiście przyjmuję uwagi, no ale jak widać eksperci mogą się różnic w wielu sprawach, także w tych dotyczących nazewnictwa branżowego. Z jednej strony są oczywiście terminologiczne ujednolicenia, ale z drugiej też wiele pojęć jest z języka angielskiego, stąd pewna niejednorodność w tłumaczeniu (nie naszym w tym przypadku).

Pozdrawiam