Engel startuje z modelem finansowania Pay per Use

Engel startuje z modelem finansowania…

Engel wchodzi na nowe ścieżki w sprzedaży wtryskarek. Jako pionier w swojej branży ten konstruktor maszyn, obok klasycznej sprzedaży, oferuje teraz również model finansowania typu pay per use. Przetwórca ogranicza tym samym ryzyko inwestycyjne i zwiększa elastyczność swojej produkcji.

Płatność opiera się na stopniu wykorzystania maszyny. Strony ustalają stałą cenę za wyprodukowaną jednostkę albo za czas pracy maszyny. Dzięki modelowi pay per use przetwórca unika ryzyka zamrożenia kapitału i nie musi uruchamiać dużej inwestycji. Często można w ten sposób szybciej domknąć proces zakupu.

Kolejną zaletą jest zabezpieczenie wysokiej dostępności instalacji. Wszystkie instalacje produkcyjne dostarczane w modelu pay per use są wyposażone w narzędzie wsparcia i konserwacji zdalnej e-connect.24 i regularnie serwisowane są przez techników serwisu Engel. W przypadku serwisowym, technicy serwisu Engel mogą natychmiast działać. Prace z zakresu utrzymania ruchu można planować z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zminimalizować nieuniknione przestoje maszyny. Wykorzystanie maszyny jest rejestrowane również przez e-connect.24 jako podstawa rozliczeń.

Na koniec ustalonego czasu obowiązywania umowy klient ma możliwość kupienia maszyny. Alternatywnie Engel Used Machinery, firma z grupy Engel zajmująca się używanymi maszynami, przyjmuje zwrot maszyny. W ten sposób pay per use przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Ten model biznesowy zapewnia całkowite wykorzystanie potencjalnej żywotności wtryskarki.

Partnerem finansującym nowego rozwiązania pay per use od Engel jest spółka linx4 GmbH z siedzibą w Wiedniu. W branży wtryskarek Engel jest pierwszym dostawcą, który umożliwia swoim klientom tak elastyczną ofertę finansowania.

2022-12-pay-per-use-on
Przemysł 4.0 otwiera drzwi do nowych modeli biznesowych. Dzięki Pay per Use Engel ogranicza ryzyko inwestycyjne dla swoich klientów.