Erg planuje kolejne akwizycje na rynku tworzyw

Erg planuje kolejne akwizycje na rynku tworzyw
Firma Erg ma zamiar kupić Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku.

Erg jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, do których należą m.in. folie polietylenowe i wyroby wtryskowe. Spółka rozbudowuje konsekwentnie Grupę Kapitałowa: do Folpaku z Ciechanowa dołączyła spółka Bioerg, która stała się prekursorem produkcji opakowań z tworzyw kompostowanych w Polsce.

Teraz Erg wystartował w ogłoszonym przez Ministerstwo Skarbu Państwa przetargu na zakup płockiej jednostki. Tamtejszy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, paliw lotniczych, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, oraz prowadzi prace naukowo-badawcze na rzecz sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

- Gdyby ministerstwo pozytywnie zaopiniowało naszą propozycję jesteśmy w stanie zapewnić dalszy rozwój OBR w dotychczasowych obszarach działalności, oraz otworzyć przed nim nowe i ciekawe rynki - podkreśla Maciej Błasiak, prezes Grupy Kapitałowej Erg. - Dostrzegamy możliwość synergii w wielu obszarach działania. Przede wszystkim w wyrobach z tworzyw sztucznych, pracach naukowo-badawczych na rzecz sektorów rafineryjnego i petrochemicznego, a także ochrony środowiska.

OBR z Płocka jest jednym z największych producentów benzyny lotniczej w tej części kontynentu. Jest również największym dostawcą kluczowych dla Orlenu dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw. Ośrodek eksportuje produkty do Litwy, Rumunii, Anglii, Rosji, a także Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Sudanu i Jordanii.

Po trzech kwartałach, 2009 r. Grupa Kapitałowa Erg wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 1 261 tys. zł. To poprawa o 190 proc. wyniku zeszłorocznego. - To szczególny moment w naszej historii. Kiedy patrzymy na jej sytuację możemy wymieniać rekordowe wyniki, zadowalającą rentowność, stabilne zatrudnienie dla pracowników, obiecujące perspektywy rozwoju w naszych tradycyjnych branżach. Wreszcie ważna jest też zbliżająca się akwizycja, a w konsekwencji rozwój grupy kapitałowej - wylicza Maciej Błasiak, prezes zarządu spółki.

W ostatnich miesiącach firma wprowadziła do sprzedaży wysoko przetworzone folie do specjalistycznych zastosowań w budownictwie, oraz folie polietylenowe do laminacji - typu Peel. Ruszyły też przygotowania do uruchomienia produkcji nowego rodzaju bloków obudów akumulatorowych typu L2 z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Rynek 830 Przejęcia 183

brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska