Estonia doczekała się pierwszej fabryki recyklingu

Estonia doczekała się pierwszej fabryki recyklingu
Estońska firma Rexest Group uruchomiła pierwszą w krajach bałtyckich fabrykę przeznaczoną do recyklingu zmieszanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Z poddawanych recyklingowi materiałów będą potem powstawać nowe opakowania.

Początkowa wydajność zlokalizowanej w miejscowości Vaatsa fabryki ma wynieść 2,4 tys. ton rocznie. W zakładzie będą przetwarzane niższe gatunkowo odpady z opakowań po takich produktach jak jogurty, keczupy i tworzywowe jednorazowe torebki.

Na starcie inwestycji materiał poddawany recyklingowi będzie zbierany tylko w środkowej części kraju, potem zaś jeśli projekt się przyjmie, to zbiórka obejmie cały kraj, a może i sąsiadujące z Estonią, Litwę i Łotwę. Tam bowiem wciąż podobne instalacje jeszcze nie funkcjonują. Wówczas wydajność zakładu wzrosłaby do 10 tys. ton rocznie.

W tej chwili odpady w Estonii są masowo wywożone na składowiska śmieci, spalane lub też w ilości 20 tys. ton rocznie przeznaczane na eksport. Oznacza to dla Estonii spore straty finansowe.

Czytaj więcej: Ze świata 316 Recykling 422