Etykiety IML z folii polipropylenowej w offsecie arkuszowym

Pojemniki zaopatrzone w błyszczące etykiety o wysokim połysku mogą być produkowane tylko przy zastosowaniu tzw. masywnej folii OPP (np. EWR, ETR) lub folii CPP (CWD, CTD).

Niestety zwłaszcza folie OPP dają w tym wypadku pewien mało pożądany efekt uboczny, a mianowicie w przypadku opakowań asymetrycznych o cienkich ściankach obserwuje się spore wypaczanie się pojemników po wtryskiwaniu.

Aby tego uniknąć, stosuje się folie o strukturze komórkowej. Mają one jednak tę niekorzystną cechę, że nie można przy ich użyciu kreować połyskliwych etykiet, a jedynie powierzchnie matowo-chropowate. Z tego niemożliwego do uniknięcia powstawania efektu „skórki pomarańczy” marketing uczynił zaletę, nadając jej nazwę powierzchni „soft-touch”.

Folie PP Cast nie wywierają prawie żadnego wpływu na wypaczanie się wtryskiwanych pojemników. Ale ze względu na dużą grubość i związany z nią większy ciężar powierzchniowy stosowane są rzadziej do produkcji opakowań na artykuły żywnościowe.

Etykiety IML


Głównie stosuje się je do produkcji bardzo dużych opakowań, jak np. pojemniki na farby o pojemności 5 do 25 litrów. Z powodu niewielkiego ciśnienia przy formowaniu pojemników wdmuchiwanych, jak butelki HDPE czy PP, do tego procesu wykorzystuje się najczęściej folie powleczone specjalnym lakierem zgrzewalnym. Ten lakier jest nanoszony dodatkowo według określonego wzorca, aby wspomóc wydostawanie się powietrza spomiędzy wdmuchiwanego pojemnika a etykiety.

Próby uzyskania takiego efektu z użyciem folii OPP i CPP, przeznaczonych do produkcji pojemników wtryskiwanych, nie doprowadziły dotychczas do pozytywnych rezultatów.

Ponadto folia ta nie potrzebuje żadnej powłoki. Termiczne formowanie pojemników boryka się z podobnym problemem, jak wdmuchiwanie. W przeszłości bardzo trudno było pozbyć się powietrza spomiędzy uformowanego pojemnika a powierzchni etykiety. We wcześniejszych próbach efekt ten uzyskiwano w drodze perforacji etykiety. To wymagało jednak dodatkowego etapu produkcji i miało tę wadę, że wykonana perforacja była niestety widoczna.

Od 2006 r. pojawiły się jednak nowe punkty wyjściowe w tym zakresie. Poprzez optymalizację procesu ciągnienia głębokiego i stosowanie folii o strukturze komórkowej oraz warstwy zmodyfikowanego lakieru zgrzewalnego udało się uzyskać bezpęcherzykowe etykietowanie IML. Tu jednak znowu pojawia się problem matowej powierzchni etykiety z efektem skórki pomarańczy. Stosując folię przepuszczającą powietrze można jednak zyskać również błyszczącą etykietę przy użyciu odpowiednich lakierów.