Etykiety IML z folii polipropylenowej w offsecie arkuszowym

Etykiety IML z folii polipropylenowej w offsecie arkuszowym
Etykiety IML (In-mould Labels) są stosunkowo tanimi w produkcji etykietami przeznaczonymi do dekorowania opakowań i pokrywek. Inaczej, niż etykiety samoprzylepne, są integrowane w sposób niemożliwy do oddzielenia. W większości przypadków etykiety IML są drukowane w offsecie arkuszowym, stąd maksymalna jakość druku jest dostępna również w tym segmencie rynku etykiet. Objaśniamy produkcję i wybór folii IML.

Większość wykonywanych metodą wtryskową pojemników jest dekorowanych folią IML. Pięciowarstwowa, dwustronnie koronowana folia ma zwykle grubość jedynie 0,55 g/cm3, a także posiada bardzo dobre właściwości antystatyczne. Rdzeń jej struktury komórkowej jest wpleciony pomiędzy dwie białe, pośrednie warstwy folii OPP.

Pod pojęciem IML należy rozumieć proces, w którym wykonywany metodą wtrysku, rozdmuchiwania czy formowania termicznego pojemnik w swojej finalnej formie jest zaopatrzony w etykietę. Dzięki swoim szczególnych właściwościom powierzchnia etykiety IML permanentnie łączy się z opakowaniem i w normalnym przypadku jest niemożliwa do oddzielenia.

Etykiety IML


Etykiety IML można zadrukowywać w offsecie arkuszowym farbami schnącymi oksydacyjnie lub utwardzanymi UV, we wklęsłodruku, w offsecie zwojowym wąskowstęgowym farbami UV oraz dzięki metodzie fleksodruku farbami UV. Kolejność ta odpowiada mniej więcej częstotliwości stosowania wymienionych metod druku.

Offset arkuszowy jest wykorzystywany szczególnie często ze względu na możliwość kombinacji różnych motywów na jednym arkuszu drukowym oraz bardzo dobrą jakość każdego odtwarzanego detalu obrazu drukowego. Z powodu tanich materiałów zwojowych, również w przypadku folii do IML, opłacalne jest zainstalowanie agregatu tnącego zwój folii na arkusze przed maszyną drukującą. Wklęsłodruk jest stosowany zwykle tam, gdzie drukuje się nakłady masowe, np. etykiety na opakowania margaryny. Średnie nakłady często drukowane są w offsecie zwojowym. Sztancowanie odbywa się po wykonaniu druku inline lub offline.

Stosowanie folii polipropylenowych - dokładniej mówiąc OPP („orientowany”, czyli rozciągany PP) i CPP (Cast PP) – do dekoracji opakowań wtryskowych wykazało nadzwyczajny wzrost udziału w rynku w ciągu ostatnich 15 lat. Przeważnie stosowane są folie OPP, które wykorzystywane są nawet do druku szczególnie dużych etykiet, np. dla pojemników z farbami. W przypadku folii CPP wytwarzana jest jedno lub wielowarstwowa folia PP w drodze wytłacznia przez szczelinową dyszę. Brzegi folii są obcinane, po czym folia zwykle poddawana jest zabiegowi koronowania. Następnie folia jest nawijana i w następującym potem procesie cięcia, cięta na wymaganą szerokość. Folia ma zwykle grubość od 80 do 100 mikronów.