Etykiety IML z folii polipropylenowej w offsecie arkuszowym

Wytwarzanie folii OPP jest daleko bardziej skomplikowane. Najpierw, podobnie do folii CPP, wytwarzana jest drogą ekstruzji wielowarstwowa folia PP. W przypadku folii IML zwykle wytłacza się razem trzy do pięciu warstw. Różne strumienie topienia są łączone już w dyszy i wspólnie odprowadzane na wałek chłodzący. Po umocnieniu tzw. folii wstępnej poprzez schłodzenie folia zostaje ponownie rozgrzana do określonej temperatury i rozciągnięta w kierunku wzdłużnym.

Rozciąganie wykonuje się na wałkach obracających się z różną prędkością powierzchniową. Zwykle folia jest rozciągana wzdłuż o współczynnik cztery do pięciu. Odpowiednio zmniejsza się grubość folii. Po rozciągnięciu wzdłuż następuje rozciąganie wszerz. W tym celu folia jest umieszczana w tak zwanym stenterze, gdzie na obu krawędziach jest przytrzymywana przez łańcuch.

Najpierw jest ponownie rozgrzewana przy zachowaniu szerokości. Po uzyskaniu stałej temperatury następuje rozciąganie wszerz o współczynnik osiem do dziesięciu. Po rozciągnięciu folii następuje jej stabilizacja mająca na celu zniwelowanie naprężeń panujących w folii oraz jej schłodzenie, ponieważ krotko po tym folia wchodzi w kontakt z walkami.

Etykiety IML


Aby zapewnić drukowność folii jej powierzchnia jest poddawana rozładowaniu koronowemu do naprężenia powierzchniowego ok. 40 mN/m. Folia jest nawijana w zwoje maszynowe, następnie zwoje są cięte na szerokość wymaganą przez zakłady poligraficzne i produkcyjne arkuszy.

Folie OPP do stosowania w produkcji IML mają szczególne wymagania co do profilu właściwości.

W przeciwieństwie do folii OPP jako materiału na opakowania folie IML są stosowane często w formie ciętej (arkusze) lub pojedynczych etykiet. Dlatego folie IML są najczęściej grubsze (57 do 90 mikronów) niż zwykłe folie opakowaniowe OPP.

Ponadto arkusze i etykiety IML muszą być dobrze rozdzielne. Zwykle cechę tę uzyskuje się nadając folii IML jedną stronę błyszczącą, a jedną matową. Matowa strona folii sprawia, że powietrze dużo łatwiej dostaje się pomiędzy powierzchnie, co znacznie ułatwia pobieranie ze stosu. Poza tym matowa warstwa wraz z wyposażeniem folii w specjalne dodatki zmniejsza naładowanie elektrostatyczne wytwarzane przy rozdzielaniu powierzchni. Warunek możliwie największej płaskości etykiet, a więc minimalnej tendencji do zwijania się wymaga ponadto specjalnego doboru surowców dla każdej z warstw oraz dokładnego zdefiniowania grubości warstw. W związku z tym należy również stosować taką metodę drukowania i takie farby drukarskie, które powodują jak najmniejsze zwijanie się podłoża drukowego.

Na etap procedury produkcji pojemników w szczególnej mierze wpływa wybór folii IML. W przypadku pojemników wtryskiwanych wybór odpowiedniej folii jest w istocie warunkowany wymaganiami co do wyglądu etykietowanej powierzchni (błyszczącej bądź matowej) oraz wpływem na kształt opakowania.