Europa Środkowa chce dalszych dyskusji o klimacie

Europa Środkowa chce dalszych dyskusji o klimacie
Zdaniem przedstawicieli organizacji Central Europe Energy Partners (CEEP) zbierająca się w dn. 20 i 21 marca 2014 roku Rada Europejska nie powinna podejmować decyzji odnoszących się do energii i klimatu i związanych z nimi nowych celów. Memorandum w tej sprawie zostało skierowane przez Przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP), Pawła Olechnowicza, do Przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuya.

Według CEEP, pakiet regulacyjny dotyczący energii i klimatu do roku 2030, zaproponowany przez Komisję Europejską 22 stycznia 2014 roku, powinien być przedmiotem dogłębnej dyskusji przez państwa członkowskie, zaś decyzje powinny być podejmowane przez nowo wybrany Parlament Europejski, nową Komisję Europejską oraz Radę Europejską w nowym układzie.

CEEP podkreśla, że ostatni kryzys finansowy i ekonomiczny wskazuje na potrzebę redefinicji polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zharmonizowania jej z polityką ekonomiczną i socjalną UE. Obecnie największym wyzwaniem dla wspólnoty jest bowiem, jak twierdzi CEEP, powrót do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Przeszkodą mogą być rosnące w Europie - w relacji do globalnych konkurentów - ceny energii. CEEP wskazuje, że zmiany klimatyczne są zjawiskiem globalnym i dlatego trzeba przeciwdziałać im w sposób globalny, oczekując współodpowiedzialności nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale też USA, Chin i Rosji. Organizacja postuluje też nowe podejście do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Central Europe Energy Partners (CEEP) jest organizacją reprezentującą 22 firmy z sektora energii i przemysłu energochłonnego z Europy Centralnej. Zatrudniają one łącznie ponad 300 tys. pracowników, a ich roczny przychód przekracza 42 mld euro.