Europejski projekt Euplastvoltage + komentarz

Europejski projekt Euplastvoltage + komentarz
11 europejskich podmiotów z branży tworzyw sztucznych zawiązało konsorcjum, którego zadaniem jest przyjęcie dobrowolnego długoterminowego porozumienie w sprawie efektywności energetycznej europejskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W skład konsorcjum wchodzą: belgijski European Plastics Converters jako koordynator, a także stowarzyszenia branżowe Associação Portuguesa de Indústria de Plásticos z Portugalii, Magyar Műanyagipari Szövetség z Węgier, Asociación Española de Industriales de Plasticos z Hiszpanii, British Plastics Federation z Wielkiej Brytanii, Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustri z Holandii, Fédération de la Plasturgie z Francji, IK Industrievereinigung Kinststoffverpackungen z Niemiec. Konsorcjum uzupełniają dwie jednostki badawcze: SenterNovem z Holandii oraz Instytut Fraunhofer z Niemiec.

Realizowany przez nie projekt o nazwie Euplastvoltage ma mieć bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną sektorów gospodarki i przyczynić się do uzyskania do 2020 r. 20 proc. oszczędności energii w UE. Jego celem jest opracowanie i wprowadzenie w życie dobrowolnego długoterminowego porozumienia w sprawie efektywności energetycznej skierowanego do europejskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Tym samym Euplastvoltage ma spowodować znaczną redukcję zużycia energii przez przetwórców wykorzystujących materiały polimerowe poprzez obniżenie wykorzystywanej przez nich energii do wytwarzania produktów i podnieść trwałość produkowanych produktów.

Europejski projekt Euplastvoltage + komentarz


W ramach projektu, jak informują jego uczestnicy, gromadzone będą doświadczenia i najlepsze praktyki na szczeblu krajowym i przemysłowym, tak by pobudzić działania na rzecz długoterminowego porozumienia na poziomie europejskim. Wynikiem takiego porozumienia ma być wyraźne zobowiązanie się sektora do osiągania celów w dziedzinie efektywności energetycznej.

Obecnie europejski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych liczy 50 tys. MŚP i 1,6 mln pracowników. Jego ambicją jest zatem aktywne uczestnictwo w działaniach Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu poprzez dobrze rozbudowaną sieć stowarzyszeń na kontynencie. Ponadto, sektor sam chce wywierać silną presję na zwiększanie konkurencyjności i trwałości europejskiego przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Uczestnicy, tak się składa, że branżowe stowarzyszenia, będą pełnić funkcję ambasadorów większej efektywności energetycznej w swoich regionach. Ich działanie ma być precedensem dla całego europejskiego przemysłu, a w szczególności dla sektora MŚP.

Projekt oprze część swoich działań na wcześniejszych i aktualnych projektach realizowanych w ramach Programu „Inteligentna Energia - Europa (IEE)” i będzie rozwijał się na podstawie aktualnych obserwacji.

Działanie wspiera ogólny cel programów UE i IEE, którym jest wspominana poprawa efektywności energetycznej. Na szczeblu krajowym wiele państw wprowadza systemy, m.in. zobowiązania do redukcji emisji dwutlenku węgla zachęcające firmy do ulepszania technik przetwórstwa, zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania poziomu ich szkodliwości na środowisko naturalne. Zważywszy na rosnące ceny energii konieczne jest – alarmują członkowie konsorcjum - aby MŚP nadal prowadziły działania na rzecz efektywności energetycznej we wszelkich dostępnych formach. Z tego tez względu zarządzanie energią i środowiskiem coraz częściej figurują wysoko na liście priorytetów dla wielu przedsiębiorstw europejskich.

- Pomimo coraz większej presji na przedsiębiorstwa, aby poprawiały wskaźniki mające znaczenie dla ochrony środowiska, wiele z nich cechuje wciąż niska świadomość obowiązku redukcji śladu węglowego i środowiskowego – podkreślają uczestnicy projektu.