Evonik optymalizuje produkcję alkoholi oxo

Evonik optymalizuje produkcję…
Koncern Evonik Industries zamierza poprawić efektywność produkcji 2-propylheptanolu (2-PH) w zakładach zlokalizowanych w Marl. Będzie to możliwe dzięki wynalezieniu nowego liganda OxoPhos 64i, który będzie ważnym składnikiem katalizatorów w procesie produkcji wielkoprzemysłowej. Nowy ligand nie tylko zwiększy efektywność produkcji, lecz także pozwoli na dłuższą eksploatację przy mniejszej potrzebie nadzoru.

Alkohol 2-PH produkowany jest przy użyciu tzw. reakcji oxo. Alkeny są przekształcane przy użyciu mieszaniny tlenku węgla i wodoru w obecności katalizatora - odpowiedniego metalu i liganda. Jest to jeden z najkosztowniejszych etapów produkcji, z czego wynikała potrzeba wprowadzenia innowacji. OxoPhos 64i, opracowany przy użyciu najnowocześniejszych metod, został po raz pierwszy zastosowany pod koniec ubiegłego roku.

Usprawnienie procesu wpłynie na cały łańcuch procesowy w Marl. W obrębie tego łańcucha Evonik przekształca frakcję C4 powstającą podczas przetwarzania ropy naftowej w wysokiej jakości prekursory i produkty, jak butadien, MTBE i alkohole używane do plastyfikacji.

Wraz z wprowadzaną nowością Evonik chce wzmocnić swoją pozycję na atrakcyjnym rynku alkoholi używanych w procesie plastyfikacji. Roczna produkcja tego typu wyrobów wynosi 5 mln ton. Niemiecka firma, która oprócz 2-PH produkuje również izononanol (INA), już teraz jest ważnym graczem na rynku - łącznie Evonik produkuje rocznie ponad 400 tys. ton obu związków chemicznych, co czyni firmę największym europejskim producentem alkoholi C9/C10.