Faktoring odporny na kryzys

Faktoring odporny na kryzys
Firma Bibby Financial Services informuje: faktoring to usługa odporna na kryzys.

Factors Chain International - największa międzynarodowa organizacja faktorów zrzeszająca 242 firmy faktoringowe z 65 krajów - opublikowała raport podsumowujący kondycję rynku faktoringowego w 2009 r. Z zaprezentowanych danych dotyczących globalnego rynku faktoringowego wynika, że pomimo kryzysu na rynkach finansowych, faktoring nadal rozwija się, a znaczenie tej usługi w handlu niezmiennie rośnie.

Globalne obroty firm faktoringowych w minionym roku osiągnęły całkowitą wartość 1.283.559 mln euro (1.835.489 mln. dolarów) co oznacza spadek o 3,14 proc. w stosunku do 2008 roku. Zdaniem samych zainteresowanych taki poziom spadku oznacza jednak, że rynek faktoringu przetrwał światowy kryzys w dużo lepszej kondycji niż przewidywały prognozy, a trwający już od czwartego kwartału 2009 roku wzrost może wskazywać, że niebawem rynek powróci do swoich wartości sprzed kryzysu.

Jak zauważył Jeroen Kohnstamm, Sekretarz Generalny FCI, widać coraz większą popularność i znajomość zalet usług faktoringowch, takich jak zapewnienie płynności finansowej w firmie, poprawa konkurencyjności na rynku oraz doskonałej spójności z innymi usługami finansowymi (kredytem, leasingiem i innymi). Przewiduje on, że firmy faktoringowe będą odgrywać coraz większą rolę w dostarczaniu kapitału obrotowego i usług zarządzania ryzykiem dla coraz większej grupy klientów. Dodał również, że widać wyraźnie, że usługi faktoringowe nie stanowią bezpośredniej konkurencji dla usług bankowych.

Zarówno Według danych FCI jak i Polskiego Związku Faktorów, rośnie wartość rynku usług faktoringowych w Polsce. W 2009 r. obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) osiągnęły wartość nieco ponad 30 mld zł. Oznacza to spadek o 8,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego, ale dzięki rekordowemu rozwojowi rynku w 2008 r. firmy PZF odnotowały wzrost obrotów o prawie 60 proc. na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Zarządzający Bibby Financial Services, podkreśla że rynek faktoringowy w Polsce jest jednym z dominujących pod względem dynamiki wzrostu. - Jest to dla nas ogromne pole do wykorzystania międzynarodowego doświadczenia Bibby Financial Services. W Wielkiej Brytanii, gdzie usługi faktoringowe mają kilkudziesięcioletnią tradycję, zajmujemy pozycję lidera i dzięki temu mamy doskonałe wzorce do zastosowania w Polsce. Okres kryzysu był ciężki dla naszych klientów, ale dołożyliśmy wszelkich starań, by pomóc i doradzić najkorzystniejsze rozwiązania. Takie działania dały nam pewną pozycję na rynku faktoringu krajowego i przełożyły się na rekordową liczbę podpisanych umów w pierwszym kwartale 2010 r. - ocenia szef Bibby Financial Services.

Czytaj więcej: Faktoring 30

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska